Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.8.2022 05:20

Sosiaalityön perusopinnot, 25 op, ennakkoilmoittautuminen, Viitasaari, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.12.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.1.21 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 26.10.20 klo 0:00 - 12.12.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 4.1.21 - 31.7.21
Laajuus: 25 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Ilmoittautumalla tähän toteutukseen voit ilmaista kiinnostuksesi sosiaalityön perusopintojen suorittamiseen Viitasaarella. Ilmoittautuminen ei ole sitova, eikä siitä ei muodostu opinto-oikeutta tai -maksua. Tarkoituksenamme on kartoittaa opiskelijoidemme kiinnostusta perusopintojen suorittamiseen. Opetus alkaa kevälukukaudella 2021. Infotilaisuus on 12.11.2020 Viitasaarella.

Sisältö:

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

  • STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) 
  • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) - sosionomi (AMK) -tutkinnolla tämä opintojakso korvautuu
  • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) - sosionomi (AMK) -tutkinnolla tämä opintojakso korvautuu
  • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) 
  • STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op) - sosionomi (AMK) -tutkinnolla tämä opintojakso korvautuu
Osaamistavoitteet:

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmista. Opiskelija omaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisesti pätevää tekstiä.

Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit