Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.6.2021 18:35

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto, 3 op, Reaaliaikainen verkko-opetus ja verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.2.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.2.21 - 31.5.21
Ilmoittautumisaika: 1.1.20 klo 0:00 - 14.2.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.2.21 - 31.5.21
Laajuus: 3.0 op
Ilmoittautuneita: 22
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 28
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittyminen ja sen keskeiset periaatteet ja prosessit.

Kokeelliset ja epidemiologiset tutkimusasetelmat terveystieteissä sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.

Kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointi.

Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet
  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja määrää sekä osaa tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia
  • osaa esittää ja perustella arvionsa kvantitatiivisten tutkimusten metodologisesta laadusta ja tutkimustiedon näytön asteesta
  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Opintojakson suoritustapa: reaaliaikainen verkko-opetus, oppimistehtävä ja verkkotentti  

Luennot luentotallenteina Moodlessa. Verkkotyöskentely ennen seminaareja ja aktiivinen osallistuminen verkkoseminaareihin (verkkoseminaarit n. 12 tuntia, riippuen ryhmäkoosta).
- seminaarityö ja
- luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä Moodlessa 

Työskentely Moodlessa alkaa 15.2.2021

Ti 23.3.2021 klo 16.30-20.00 verkkoseminaarit reaaliaikaisesti Zoomissa

Ke 24.3.2021 klo 16.30-20.00 verkkoseminaarit reaaliaikaisesti Zoomissa

To 25.3.2021 klo 16.30-20.00 verkkoseminaarit reaaliaikaisesti Zoomissa

Verkkotentti torstaina 8.4.2020 tai uusinta torstaina 6.5.2020.

Reaaliaikaiset verkkoseminaarit edellyttävät osallistumista seminaareihin edellä mainittuina ajankohtina. Seminaarityö tehdään itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella. Verkkotentti suoritetaan edellä mainittuna ajankohtana verkossa. Verkkotentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan. 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/   

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

CONSORT Statement: http://www.consort-statement.org/

Equator Network: https://www.equator-network.org/

Luennoilla ilmoitettu materiaali (löytyy Moodlesta)

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Avainsanat:

näyttöön perustuva terveydenhuolto

Arviointi:

Seminaaritöiden hyväksytty suorittaminen

Tentti 100 % (arvosana 0-5)
 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2021 00:00 - 14.2.2021 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
17ma15.2.202100:00-00:00-Työskentely Moodlessa alkaaTapahtuman tiedot
212ti23.3.202116:30-20:00-verkkoseminaarit reaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot
312ke24.3.202116:30-20:00-verkkoseminaarit reaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot
412to25.3.202116:30-20:00-verkkoseminaarit reaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot