Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.10.2021 19:03

JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen, 1 op, Oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Kasvatustieteellisten aineiden yleisopinnot (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.5.21 - 31.8.21
Ilmoittautumisaika: 1.5.21 klo 0:00 - 31.8.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.5.21 - 31.8.21
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 721
Organisaatiot:Kasvatustieteellisten aineiden yleisopinnot (avoin yo) (AVOKAY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojaksolla opiskelija pohtii opiskelunsa pää- ja välitavoitteita sekä omaa motivaatiotaan. Lisäksi opiskelija tarkastelee omia opiskelutaitojaan sekä elämässään olevia voimavaroja ja haasteita, jotka edistävät tai saattavat estää opiskelua. Opintojakso sisältää oman toiminnan harjoituksia, joiden avulla opiskelija voi lisätä itsemyötätuntoaan ja minäpystyvyyden kokemustaan sekä oppia tekemään tietoisia, opintojaan edistäviä valintoja. Tavoitteena on, että opiskelijan pystyvyyden kokemus opintoihin kasvaa.

 

Lisäksi jakson aikana tutustutaan opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja tehdään ohjaustarvearvio. Tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua opintoihin innostuneena, oppii hyödyntämään erilaisia välineitä ja kanavia edistääkseen opintojaan ja osaa hakea ohjausta ja neuvoa niitä tarvitessaan. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä akateeminen opiskelu on ja millaisia taitoja se edellyttää
  • ymmärtää opintoihin sitoutumisen vaativan ajan ja osaa suhteuttaa sen omaan arkeensa
  • ymmärtää oman oppimisen reflektoinnin merkityksen, pystyy arvioimaan oppimistaan, opiskelutaitojaan ja voimavarojaan sekä kykenee näiden perusteella kehittämään itseään hyvinvoivana opiskelijana
  • oivaltaa jatkuvan oppimisen merkityksen yksilön elämässä ja osaamisen kehittämisessä. 
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Olitpa aloittelija tai konkari yliopisto-opinnoissa, tämä omien opintojen suunnittelukurssi on juuri sinulle. Pääset miettimään opintojasi kokonaisuutena ja suunnittelemaan opiskelun järkeväksi osaksi arkeasi. Teet siis kurssin itseäsi varten.

Kurssilla vierailet jatkuvan oppimisen huvipuistossa, jossa on viisi erilaista teemalaitetta tai -kohdetta. Lähde iloitsemaan oppimisesta kanssamme!

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.