Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 12:16

KTEY008 Epidemiologian perusteet, 3 op, Verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.4.21 - 30.9.21
Ilmoittautumisaika: 5.4.21 klo 0:00 - 30.6.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 5.4.21 - 30.9.21
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 22
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 28
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Main concepts in epidemiology
Research designs and methods in epidemiology
Epidemiological study of illnesses, functional capacity and survival
Calculating basic risk ratios

Osaamistavoitteet:

After completing the course the student

 • is able to describe basic concepts and indicators related to the prevalence and risk factors of diseases
 • is able to define the key study designs of epidemiological research
 • is able to analyze the relationships between risk factors and their consequences
 • is able to calculate basic risk ratios and to interpret them in studies
 • recognizes the main sources of error in epidemiological research
Esitiedot:

Suositellaan alla olevien opintojaksojen suorittamista edeltävinä opintoina. 

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi TAI LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:
 • Suomenkieliset luentotallenteet Moodlessa.
 • Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen.

Verkkotentti Moodlessa. Tenttipäivät: torstaina 5.8.2021 klo 17-21 tai uusinta torstaina 2.9.2021 klo 17-21.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus  

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus:

Friedman, G.D. 2004. Primer of epidemiology. 5. ed. New York: McGraw-Hill. (401 p.)

tai

Carneiro, I. & Howard, N. 2011. Introduction to epidemiology. Open University Press. (e-book.)

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760