Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:42

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.24
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 57
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Lahden kansanopisto, Limingan taidekoulu, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen perusopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa ei järjestetä draamakasvatuksen perusopintoja lv. 2022-2023:

 • Limingan taidekoulu
 • Mikkelin kesäyliopisto
 • Tampereen kesäyliopisto
 • Alkio-opisto
 • Snellman-Instituutti
 • Lahden kansanopisto
 • Turun kesäyliopisto
Sisältö:

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
 • hallitsee aristoteelisen dramaturgian perusteet
 • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
 • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä
Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.; ISBN: 978-952-222-501-6
 • Aaltonen, J. 2019. Käsikirjoittajan työkalut: Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. Helsinki: SKS.
 • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 978-952-495-562-1
 • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like
Arviointi:

Arvosteluasteikko: 0-5

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.