Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.2.2023 15:04

JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät, 1 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.12.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 15.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.22 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 4.11.21 klo 0:00 - 19.12.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.22 - 31.7.22
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Taloustieteiden yhteiset opinnot (avoin yo) (AVOTTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti kevään 2022 aineopintoseminaariin osallistuville opiskelijoille.

Sisältö:

Miten valitsen hakusanat? Miten etsin tieteellisiä lähteitä? Miten arvioin hakutulosteni tieteellisyyttä ja luotettavuutta? Kurssin aihealueita ovat

 • kauppatieteiden julkaisukäytännöt, oman tutkimusaiheen analysointi ja hakutermit, keskeiset tiedonlähteet ja tietokantojen hakutoiminnot, hakutulosten tieteellisyyden ja luotettavuuden arviointi
 • tiedonhankintasuunnitelman soveltaminen tutkimusprosessissa
 • tiedon käytön eettiset periaatteet, viitteiden tallentaminen, viittauskäytännöt
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa käsitteellistää ja jäsentää tiedontarpeensa omasta tutkimusaiheestaan
 • ymmärtää tiedonhankintasuunnitelman merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimusprosessissa
 • löytää ja tunnistaa luotettavia tiedonhankintakanavia taloustieteiden julkaisukäytäntöjen pohjalta
 • osaa valita oman tutkimusaiheensa kannalta keskeiset tiedonlähteet
 • löytää omaa tutkimusaihettaan kuvaavia hakutermejä ja pystyy yhdistämään ne hakulauseeksi
 • osaa arvioida hakutulosten tieteellisyyttä
 • pystyy kriittisesti arvioimaan hakutuloksia ja muokkaamaan hakua
 • tuntee viittauskäytännöt ja tiedon käytön eettiset periaatteet
 • osaa käyttää viitteidenhallintaohjelmaa
Esitiedot:

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet

Ilmoittautuminen:

-Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin

- Ilmoittautuminen on sitova.

- Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

- Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin

- Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.

 

Suoritustavat:

Moodlessa itsenäisesti suoritettavat verkkotehtävät.

 

Pakollinen verkko-opetuskerta (1-1,5h).

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Moodlessa oleva kurssiaineisto.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760