Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 13:48

Musiikkiterapian perusopinnot, 25 op, syksy 2021, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.21 klo 12:00.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 375.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 8:00 - 31.8.21 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 25.0 op
Ilmoittautuneita: 33
Maksimi osallistujamäärä: 33
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Musiikkiterapia (avoin yo) (AVOMTE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Perusopintoihin otetaan yhteensä 33 opiskelijaa, mistä 27 ilmoittautumisjärjestyksessä ja sen lisäksi 6 opiskelijaa JY:n maksuttoman kiintiön kautta (haku huhtikuussa 2021).

Opetus toteutaan lähiopetuksena Jyväskylässä, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. 

Sisältö:

Musiikkiterapian perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

 • Musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • Musiikin ja tunteiden väliset yhteydet sekä musiikin vaikutukset havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
 • Tiedonhaku taustatiedon löytämiseen musiikin terapeuttisesta käytöstä ja musiikkiterapiasta
 • Teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteydet
 • Oppimisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti ja pienimuotoinen tutkielma

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Musiikkiterapiatieto I

Musiikin vaikutukset I

Tutkijan taidot I

 

 

Osaamistavoitteet:

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
 • käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 • raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Opintojen suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista, joten opintoja ei siis ole mahdollista suorittaa etäopintoina. Lähiopetukset järjestetään viikonloppuisin; perjantai-iltaisin ja lauantai-päivisin. Opetusta on noin yhdeksänä viikonloppuna lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy myös kaksi reaaliaikaista tapaamista verkon välityksellä arki-iltoina. Kurssit/opintojaksot suoritetaan oppimistehtävillä, joiden laatimisessa hyödynnetään sekä opintojakson kirjallisuutta että luentoja.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit