Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 22:03

ODKA2370 Klovneria ja Ääni-ilmaisu, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Teatterityön osa-alueet draamakasvatuksessa osaamisen, opettamisen, ohjaamisen ja eettisyyden näkökulmista
 • Ohjaajan- ja näyttelijäntyön syventäminen, soveltaminen ja pedagogiikka
Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKA2350, ODKA2360 ja ODKA2370 suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa omaa osaamistaan esiintyvänä taiteilijana
 • ymmärtää kehollisen ilmaisun ja äänenkäytön mahdollisuudet ja merkitysulottuvuudet erilaisissa konteksteissa
 • osaa ohjata soveltavaa ja esittävää improvisaatiota
 • osaa ohjata ja arvioida esittävää draamaa taiteen ja pedagogiikan näkökulmista eettiset periaatteet huomioon ottaen
 • osaa soveltaa dramaturgista ajattelua ja ohjata esittävää draamaa draamakasvatuksen kontekstissa
Esitiedot:

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.
Lisäksi jakso ODKA2310 Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka (3 op).

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä ennakkotehtävät.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Bogart, A. 2004. Ohjaaja valmistautuu: seitsemän kirjoitusta taiteesta ja teatterista. Helsinki: Like.
 • Cantell, S. 2018. Lähikuvan lumo: Ohjaajan ja näyttelijän yhteistyö elokuvassa. Helsinki: Aalto-yliopisto.
 • Heimonen, K. 2009. Sukellus liikkeeseen: Liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Hines, W. 2016. How to Be the Greatest Improviser on Earth. Pretty Great Publishing.
 • Johnstone, K. 1999. Impro for Storytellers. London: Faber and Faber.
 • Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
 • Loui, A. & Paxton, S. 2019. The physical actor: Contact improvisation from studio to stage. Second edition. Abingdon: Routledge.
 • Napier, M. 2015. Behind the Scenes: Improvising Long Form. Englewood: Meriwether.
 • Olkkonen, S. 2013. Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Peacock, L. 2009. Serious play: Modern clown performance. Chicago: Intellect.
 • Reitala, H. & Heinonen, T. 2003. Dramaturgioita. Helsinki: Palmenia.
 • Rouhiainen, L. 2007. (ed.). Ways of Knowing in Dance and Art. Helsinki: Theatre Academy.
 • Siljamäki, J. 2010. Klovnerian käsikirja: Miten esiintyä klovnina. Jyväskylä: Atena.
 • Sundstedt, K. 2009. Kirjoita elokuvaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Valtasaari, H. 2017. Kestääkö ääni? Laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.