Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.9.2023 22:40

ODKA2400 Tarinateatteri ja naamioteatteri, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

 

Sisältö:
 • Genretietoinen ja eettinen draaman soveltaminen ja ohjaaminen
 • Soveltavan draaman genrejä
Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKA2380 ja ODKA2390 ja ODKA2400 suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee soveltavan draaman dialogisen ohjaamisen
 • ymmärtää draamakasvatuksen genrejen erilaiset tavoitteet, sovellusmahdollisuudet ja rajoitukset erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa
 • osaa soveltaa ja arvioida draamakasvatuksen genrejä draamaopetuksessaan
 • hallitsee draamaopetuksen pedagogiset ja eettiset periaatteet teoriassa ja käytännössä
Esitiedot:

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.
Lisäksi jakso ODKA2310 Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka (3 op).

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä ennakkotehtävät.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Blatner, A. & Wiener, D. J. 2007. Interactive and improvisational drama. Varieties of applied theatre and performance. New York: iUniverse.
 • Boal, A. 1992. Games for actors and non-actors. London: Routledge
 • Bowell. P. & Heap, B. 2017. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice. London: Routledge.
 • Chase, M. 2017. Mask: Making, Using and Performing. Gloucestershire: Hawthorn Press.
 • Hammond, N. 2015. Forum theatre for children: Enhancing social, emotional and creative development. London: Institute of Education Press.
 • Heikkinen, H. & Viirret T.-L. (toim.) 2003. Draaman teillä – tutkimus TIE-projektista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Jackson, T. 2013. Learning through theatre. The changing face of theatre in education. London: Routledge.
 • Mermikides, A. & Smart, J. 2010. (eds.). Devising in Process. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Neelands, J. & Goode, T. 2015. Structuring drama work. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rowe, N. 2007. Playing the Other. Dramatizing Personal Narratives in Playback Theatre. London: Jessica Kingsley.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.
 • Wilsher, T. 2007. The Mask Handbook. Abingdon: Routledge.
 • Wooster, R. 2016. Theatre in Education in Britain. London: Bloomsbury.