Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2023 00:01

XKVX001 Kirjoituskurssi, 3 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.3.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 20.11.21 - 31.5.22
Ilmoittautumisaika: 20.11.21 klo 18:00 - 20.3.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 20.11.21 - 31.5.22
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 43
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoitusviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXKV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kirjoituskurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka tarkoituksena on löytää kiinnostavia ilmaisumuotoja itseä kiehtoville aiheille. Kurssilla voi keskittyä fiktiivisten tai asiatyylisten tekstien kirjoittamiseen tai harjoitella kumpiakin. Kurssin aikana kirjoitetaan neljä erilaista tekstiä. Kirjoittamisen tueksi tutustutaan eri tekstilajien konventioihin ja siihen, mitä tällä hetkellä vastaavista aiheista suomen kielellä julkaistaan. Kurssin lopuksi teksteistä saa henkilökohtaista palautetta kurssin ohjaajalta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan monipuolistaneen kirjallista ilmaisutaitoaan. Hänen odotetaan osaavan valita kirjallisia ilmaisumuotoja itseä kiinnostaville aiheille. Hänen odotetaan tuntevan tekstilajien konventioita ja tutustuneen siihen, minkälaisia tekstejä tällä hetkellä julkaistaan.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Kurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka aikana opiskelija kirjoittaa neljä erityyppistä tekstiä itseä kiinnostavasta aiheesta ja oppimispäiväkirjan. Kurssin aikana opiskelija syventää omaa ymmärrystään eri tekstilajeista tutustumalla kirjoittamisen oppaisiin ja lukemalla suomen kielellä julkaistuja tekstejä. Itsenäisen työskentelynsä päätteeksi opiskelija palauttaa tehtävänsä kurssin verkko-oppimisalustalle, minkä jälkeen hän saa henkilökohtaisen palautteen teksteistään kurssin ohjaajalta puhelinpalautekeskustelun muodossa. Itsenäistä työskentelyä ohjaa kirjoitusviestinnän opettaja.

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjeidenmukaista oppimistehtävien tekemistä, henkilökohtaiseen palautekeskusteluun osallistumista ja tarvittaessa tekstien muokkaamista saadun palautteen perusteella.

Kurssitehtäviä voi tehdä omassa aikataulussa. Kurssin tehtäväpaketin viimeinen palautuspäivämäärä on 10.4.2022

 

Kurssin opettaja Terhi Forssén.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760