Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.7.2022 12:27

KEMP1165 Biologinen kemia, 2 op, verkkokurssi, opinnot toisen asteen opiskelijoille, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Kemia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 25.2.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.12.21 - 25.3.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 25.2.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 3.12.21 - 25.3.22
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota ensin yhteyttä omaan oppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Biomolekyylien perusrakenteet; aminohapot – proteiinit, sokerit – hiilihydraatit, rasvahapot – kalvojen lipidit, nukleotidit – nukleiinihapot; yhteys solun rakenteisiin.
 • Pienet biomolekyylit; vitamiinit, hormonit, antibiootit.
 • Biomolekyyleihin vaikuttavat fysikaaliset ja kemialliset tekijät (termodynamiikka, biomolekyylien reaktiot, bioenergetiikka).
 • Biokatalyysin perusteet; entsyymit.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa biomolekyylien perusrakenteet sekä ymmärtää biomolekyyleihin vaikuttavat fysikaaliset ja kemialliset tekijät.
 • Ymmärtää biologiseen kemiaan liittyviä tyypillisiä ilmiöitä ja reaktioita.
 • Tunnistaa kemian ja biologisten prosessien välisen yhteyden.
 • Ymmärtää entsyymikatalyysin periaatteet sekä entsyymikinetiikan perusteet.
 • Tuntee keskeisiä anabolisia ja katabolisia reaktioita.

Työelämätaidot:

 • Aikataulutus, ajanhallinta.
 • Tieteellisen ajattelun perusteita.
 • Tiedon etsiminen, asiantuntijatekstien laatiminen.
Esitiedot:

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla suoritettuna vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot.

Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.  
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol 
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Suoritustavat:

KEMP1165 Biologinen kemia avaa kemian ja biologisten prosessien yhteyttä etenkin entsyymien katalysoimien metabolisten reaktioiden kannalta. Aiheesta suoritetaan myös omaa kirjallisuustutkimusta.

Kurssialue Moodlessa avautuu 3.12.2021 ja sulkeutuu 25.3.2022.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/user/index.php?id=13804

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

Biologinen kemia

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.