Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.8.2022 04:00

BENY2021 Johdatus planetaariseen hyvinvointiin, 1 op, verkkokurssi, opinnot toisen asteen opiskelijoille, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Bio- ja ympäristötiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 30.6.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.21 - 31.7.22
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi.

JYU Online Courses -oppimisympäristöön pääsee kurssien alkaessa 1.9.2021.

Mikäli ilmoittauduit tälle kurssille syksyllä 2021 ennen 17.12.2021, opintojen suoritusoikeusaika on 30.4.2022 saakka. Olemme jatkaneet kurssin voimassaoloaikaa, ja kaikilla 17.12.2021 jälkeen ilmoittautuneilla kurssin suoritusaikaa on 31.7.2022 saakka. 

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija 

  • Osaa selittää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen juurisyyt, mekanismit ja mahdolliset seuraukset. 
  • Osaa pääpiirteissään selittää ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin ja ilmastoon esihistoriasta nykypäivään ja kuvata näiden vaikutusten taustalla olevia yhteiskunnallisia prosesseja, arvoja, normeja ja alueellisia eroja. 
  • Osaa kertoa mitä planetaarinen hyvinvointi tarkoittaa ja miksi/mihin sitä tarvitaan. 
  • Osaa perustella monialaisen lähestymistavan merkityksen tutkittaessa kestävyysongelmia. 
Esitiedot:

Ei esitietoja.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.  
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Suoritustavat:

Tämä on itsenäisesti omaan tahtiin tehtävä nk. MOOC –verkkokurssi, jossa pääset perehtymään maailman kestävyysongelmiin ja tutustut planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen. Tehtävien deadline on 31.7.2022.

 

Katso opiskeluohjeet JYU Online Courses -oppimisympäristöstä https://onlinecourses.jyu.fi/

JYU Online Courses -oppimisympäristöön kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut 

help.jyu.fi 

040 576 7760 

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.