Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.8.2022 22:48

AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa, 5 op, Oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Aikuiskasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.7.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.3.22 - 23.9.22
Ilmoittautumisaika: 23.3.22 klo 0:00 - 22.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.3.22 - 23.9.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 39
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Yhteiskunta ja työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen uusintamista. Muutokset ovat monimutkaisia ja prosessiluonteisia, ne ovat yhtäaikaisesti sekä myönteisiä että haitallisia. Muuttuvaa työelämää on kuvattu kaksijakoisin, osin myyttisinkin käsittein, toisaalta puhutaan työn imusta ja vetovoimasta, toisaalta työn pirstaloitumisesta ja rajattomuudesta. Samaan aikaan keskustelu tehostamisesta, stressistä ja toisaalta kestävästä muutoksesta, hyvinvoinnista ja kohtuullistamisesta kiihtyy. Myös kysymykset uraohjauksesta, itseohjautuvista työyhteisöistä ja johtajuudesta vaativat pohdintaa. Yhteiskuntaa, työelämää ja yksilöä koskettavat muutosprosessit kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ja muodostavat moniulotteisen dialogin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • hahmottaa yhteiskunnan, työelämän ja yksilön välisiä suhteita muutosprosesseina
  • tarkastella kriittisesti ja moninäkökulmaisesti työelämää sekä oppimista muuttuvassa yhteiskunnassa
  • jäsentää työn ja hyvinvoinnin suhdetta yksilön näkökulmasta
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä 

Jos sinusta on mukavaa opiskella itsenäisesti, oppimistehtävä on hyvä vaihtoehto. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja jakson lähteistön perusteella kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson teoriakirjallisuuteen ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Voit valita, teetkö tehtävänannon ja lähteistön perusteella tehtävän omassa aikataulussasi ja itsenäisesti, vai haluatko edetä ohjatummin tekemällä rajattuja osatehtäviä, jotka kokoat yhdeksi palautettavaksi kokonaisuudeksi. Saat siis halutessasi ohjausta ryhmässä ja/tai ohjaajalta ennen kuin palautat työsi arviointiin. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.  

Pääset heti ilmoittauduttuasi tutustumaan oppimistehtävän ohjeisiin Moodlessa ja aloittamaan tehtävän tekemisen. 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Alla on lueteltu kirjallisuus ja muu mahdollinen lähdeaineisto.

 

Heiskanen, T., Syvänen, S. & Rissanen T. 2019. Mihin työelämä on menossa?: Tutkimuksen näkökulmia. Tampere University Press. Luettavissa e-kirjana osoitteessa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/118374/978-952-359-006-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Luvut 2, 5 ja 7)

JA

Pyöriä, P. & Anttila, T. (toim.) 2017. Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 1--3 ja oman valinnan mukaisesti vähintään 2 artikkelia)

JA

Mäkikangas, A., Mauno, S., Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana

Sekä kaksi tieteellistä artikkelia annetuista vaihtoehdoista.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.