Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 12:03

KKEA5004 Johdatus kestävyyskysymyksiin, 5 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.1.22 - 15.8.22
Ilmoittautumisaika: 15.1.22 klo 0:00 - 15.5.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.1.22 - 15.8.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kestävän kehityksen historialliset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi yhteiskuntatieteitä. Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja merkitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: ilmastopolitiikka, ruokapolitiikka, kestävän talouden kysymykset sekä kulttuurinen kestävyys.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  •  tuntee kestävän kehityksen käsitteen, sen historian ja ulottuvuudet
  •  tuntee käsitteen kritiikin
  •  tunnistaa kestävän kehityksen merkityksen yhteiskuntatieteissä
  •  tunnistaa kestävän kehityksen keskeiset nykyhetken haasteet
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella useampia tehtäviä.

Opintojakso suoritetaan oppimispäiväkirjalla, joka on jaksotettu kolmeen eri tehtävään. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on yhdistellä luentojen sisältöä, kurssikirjallisuutta ja opiskelijan omaa ajattelua. Tavoitteena on vetää yhteen keskeisiä asioita oman pohdinnan kautta. Opiskelun voi itse aikatauluttaa suoritusoikeusajan sisällä.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Thiele, Leslie Paul: Sustainability (2013 tai uudempi)

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.