Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2022 04:45

XRUX000 Svenska / skriftlig, 1 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 1.0 op
Ilmoittautuneita: 82
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ruotsi (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXRU)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Ota ensin yhteyttä yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Kurssien kokonaislaajuus on 3 op. Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella opintorekisteriin merkitään ruotsin perustason kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset erillisinä arvosanoina (tt/ht). Korppi-opintotietojärjestelmässä Svenska-kurssit (laajuus 3 op) on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUX000 Svenska / skriftlig 1 op ja XRUX900 Svenska / muntlig 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä 3 op:n laajuisena opintojaksona. Opiskelija ilmoittautuu vain kirjalliseen (skriftlig) osioon, 1 op.

Sisältö:

Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Tälle opintojaksolle ilmoittautuvat kaikki JY:n avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa seuraavia yhteensä 3 op:n laajuisia ruotsin kursseja opiskelevat opiskelijat:

XRUT002/902  Svenska för ekonomer
XRUH003/903 Svenska för historiker och etnologer
XRUL005/905  Svenska för hälsovetare
XRUH005/905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare
XRUH004/904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare
XRUM002/902 Svenska för naturvetare och matematiker
XRUK1001/90001  Svenska för pedagoger
XRUY003/903  Svenska för psykologer
XRUY002/902  Svenska för samhällsvetare och filosofer
XRUH002/902 Svenska för språkvetare 

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
  • osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
  • hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa
  • ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
  • osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
  • osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä
  • saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1
Esitiedot:

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot tarvittaessa täydennettynä ruotsin valmentavalla kurssilla (XRU0005) tai ruotsin valmentavalla verkkokurssilla (XRU0008). Jos olet epävarma, riittääkö kielitaitosi Svenska-kurssille vai pitäisikö sinun suorittaa ensin ruotsin valmentava kurssi tai ruotsin valmentava verkkokurssi, voit tehdä ruotsin tasotestin.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (vähintään 80 %:n läsnäolo), itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.