Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.9.2023 15:31

DGKA1003 Digitalisoituva kauppa, 5 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Kauppatieteiden muut opinnot (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.4.22 - 30.8.22
Ilmoittautumisaika: 1.4.22 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.4.22 - 30.8.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Kauppatieteiden muut opinnot (avoin yo) (AVOJSB)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojakso käsittelee kaupan alan digitalisaatiota kolmesta näkökulmasta: 1) digitaalisaatio kaupan alan strategiassa, 2) digitalisaatio kaupan alan markkinoinnissa ja 3) digitalisaatio kaupan alan ostokäyttäytymisessä. Kurssilla käydään läpi sekä strategisen että taktisen tason asioita, joita kaupan alan toimijat kohtaavat implementoidessaan digitaalista markkinointia. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio tarkoittaa ja miten se vaikuttaa kaupan alaan. Lisäksi opiskelija osaa analysoida digitaalisen transformaation vaikutuksia ostokäyttäytymiseen sekä kehittää markkinoinnin ja myynnin strategioita vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuneita ostopäätösprosesseja.

Esitiedot:

YTTP1120 Markkinoinnin perusteet

Suoritustavat:

Tämä opintojakso johdattelee sinut digitaalisen kaupan mielenkiintoiseen maailmaan. Tässä oppimistehtävässä pääset tutustumaan digitaalisen transformaation vaikutuksiin kaupan alan näkökulmasta. Kurssilla tutustut omatoimisesti luentotallenteisiin sekä lähdeaineistoon ja suoritat niihin perustuvan oppimistehtävän. Löydät oppimistehtävän tarkemman tehtävänannon ja ohjeistukset Moodlesta

Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Chaffey, D., & Smith, P.R. (2017). Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing (5th Ed.), Routledge.

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Wiley.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.