Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 20:18

DGKA1003 Digitalisoituva kauppa, 5 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Kauppatieteiden muut opinnot (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 1.4.22 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.4.22 - 30.8.22
Ilmoittautumisaika: 1.4.22 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.4.22 - 30.8.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Kauppatieteiden muut opinnot (avoin yo) (AVOJSB)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojakso käsittelee kaupan alan digitalisaatiota kolmesta näkökulmasta: 1) digitaalisaatio kaupan alan strategiassa, 2) digitalisaatio kaupan alan markkinoinnissa ja 3) digitalisaatio kaupan alan ostokäyttäytymisessä. Kurssilla käydään läpi sekä strategisen että taktisen tason asioita, joita kaupan alan toimijat kohtaavat implementoidessaan digitaalista markkinointia. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio tarkoittaa ja miten se vaikuttaa kaupan alaan. Lisäksi opiskelija osaa analysoida digitaalisen transformaation vaikutuksia ostokäyttäytymiseen sekä kehittää markkinoinnin ja myynnin strategioita vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuneita ostopäätösprosesseja.

Esitiedot:

YTTP1120 Markkinoinnin perusteet

Suoritustavat:

Tämä opintojakso johdattelee sinut digitaalisen kaupan mielenkiintoiseen maailmaan. Tässä oppimistehtävässä pääset tutustumaan digitaalisen transformaation vaikutuksiin kaupan alan näkökulmasta. Oppimistehtävässä tutustut omatoimisesti lähdeaineistoon ja suoritat tehtävänannon mukaisesti erilaisia markkinointiin liittyviä tehtäviä. Löydät tehtävänantoja koskevat tarkemmat ohjeistukset Moodlesta.

Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Chaffey, D., & Smith, P.R. (2017). Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing (5th Ed.), Routledge.

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Wiley.