Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 22:58

KTTA3510 Työmarkkinat, 5 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.6.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.5.22 - 17.9.22
Ilmoittautumisaika: 1.5.22 klo 0:00 - 14.6.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.5.22 - 17.9.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Taloustiede (avoin yo) (AVOKTT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kurssilla tutustutaan laajasti työmarkkinoiden toimintaan ja erityispiirteisiin. Työmarkkinoihin perehdytään mm. työmarkkinoiden kysynnän, tarjonnan ja tasapainon sekä kilpailun ja työttömyyden kautta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan palkkaeroja, inhimillistä pääomaa, syrjintää sekä palkkojen muodostusta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä
  • analysoida tekijöitä palkkaerojen ja palkkarakenteen taustalla
  • tulkita ja soveltaa inhimillisen pääoman teorioita
  • selittää, miten työttömyyden eri tyypit (kitka-, kausi-, rakenne- ja suhdannetyöttömyys) eroavat toisistaan
  • tarkastella mahdollisia syrjinnän muotoja työmarkkinoilla
Esitiedot:

KTTP1110 Taloustieteen peruskurssi

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin 
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Suoritustavat:

Oppimistehtävään kuuluu useita rajattuja tehtäviä, jotka tehdään tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella. Oppimistehtävä työstetään itsenäisesti, joten voit aikatauluttaa opiskeluasi itsellesi parhaiten sopivaan aikaan suoritusoikeusajan sisällä. Kurssilla on tarjolla luentotallenteet.

Tärkeät päivämäärät:

  1. palautuspäivämäärä: 13.8.2022
  2. palautuspäivämäärä (uusinta): 17.9.2022


Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Borjas, G. J. 2019. Labor Economics. 8th edition. New York: McGraw-Hill.; ISBN13: 9781260565522

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut 

help.jyu.fi 

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.