Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 23:42

XPV0018 Puheviestinnän perusteet, 3 op, reaaliaikainen verkko-opetus ja lähiopetus, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.3.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 28.3.22 - 21.6.22
Ilmoittautumisaika: 29.1.22 klo 18:00 - 14.3.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 28.3.22 - 21.6.22
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 20
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Puheviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXPV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso on peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Suoritustapa toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Huom! Kurssialue Moodlessa aukeaa vasta kun suoritusoikeus (opinto-oikeus) kurssille alkaa.

Sisältö:

Vuorovaikutusosaamisen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, eettisyys) tarkastelu ja analysointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tieteelliseen vuorovaikutukseen osallistuminen esiintymisen ja ryhmäviestinnän kontekstissa. Palautevuorovaikutuksen harjoittelu ja analysointi. Vuorovaikutussuhteiden tarkastelu.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija

 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä
 • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle
 • osaa suunnitella toimintaansa tavoitteellisesti erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaisesti
 • osaa reflektoida omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa arvioida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
 • osaa työstää tieteellisen esityksen prosessimaisesti
 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen. 
Esitiedot:

Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja eikä ennakkovalmistautumista. Kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset ja oppimistehtävät. Kurssi sisältää 30 tuntia kontaktiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia tehtäviä.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kurssilla (vähintään 80 % opetustunneista) sekä hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Kurssi arvioidaan asteikolla: Hyväksytty – hylätty. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Mikäli opintojakso joudutaan perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, tiedotetaan siitä opiskelijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssin opettajana Esteri Savolainen.


Kurssin rakenne

28.3.–7.4. Itsenäistä työskentelyä Moodlessa (tehtäviä ja henkilökohtaisten tavoitteiden tunnistamista)

Lähiopetus Jyväskylässä

pe 8.4. klo 17.15–18.45

la 9.4. klo 9.15–13.45
 

Lähiopetusviikonloppujen välillä työskentelyä Zoomissa:

 • Verkko-opetus Zoomissa to 14.4. klo 17.15–18.45
 • Verkko-opetus Zoomissa pe 22.4. klo 17.15–18.45
 • Verkkokokoontuminen Zoomissa 25.4.–29.4. opettajan ja pienryhmien yhdessä sopimana aikana: kukin pienryhmä on paikalla yhtenä iltana. HUOM: tätä ei ole merkitty alinna olevaan taulukkomuotoiseen aikatauluun.
 • Verkko-opetus Zoomissa pe 6.5. klo 17.15–18.45
 • Verkkokokoontuminen Zoomissa 9.5.–13.5. opettajan ja pienryhmien yhdessä sopimana aikana: kukin pienryhmä on paikalla yhtenä iltana. HUOM: tätä ei ole merkitty alinna olevaan taulukkomuotoiseen aikatauluun.
   

Lähiopetus Jyväskylässä

pe 20.5. klo 17.15–18.45

la 21.5. klo 9.15–13.45
 

Viimeisestä lähiopetusviikonlopusta ei voi olla pois – läsnäolo välttämätöntä!
 

Zoomin kautta toteutettavaan verkko-opetukseen kukin voi osallistua esim. kotoaan omalta tietokoneeltaan. Osallistuaksesi verkko-opetukseen sinulla tulee olla sellaiset välineet (tietokone, kannettava tietokone, iPad tai vastaava), jonka avulla pystyt kuulemaan muiden osallistujien puheet sekä osallistumaan itse sekä äänen että kuvan kera – kuvayhteys on siis välttämätön! Tarvitset siis kunnollisen verkkoyhteyden, rauhallisen tilan, jossa voit keskittyä pelkästään opiskeluun, sekä mahdollisuuden käyttää mikrofonia, kameraa ja kirjoittaa chattiin. Esim. puhelimella osallistuminen ei ole suositeltavaa!

Kurssilla käytetään myös verkko-oppimisympäristö Moodlea, kurssialue avautuu suoritusoikeuden (opinto-oikeuden) alettua. Huomaa, että ennen kurssin alkamista Moodlessa tehdään itsenäisesti tehtäviä ja henkilökohtaisten tavoitteiden tunnistamista.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opetukset peruttu! [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylässä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 29.1.2022 18:00 - 14.3.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
114pe8.4.202217:15-18:45-Tapahtuman tiedot
214la9.4.202209:15-13:45-Tapahtuman tiedot
320pe20.5.202217:15-18:45-Tapahtuman tiedot
420la21.5.202209:15-13:45-Tapahtuman tiedot
Reaaliaikainen verkko-opetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 29.1.2022 18:00 - 14.3.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
115to14.4.202217:15-18:45-Tapahtuman tiedot
216pe22.4.202217:15-18:45-Tapahtuman tiedot
318pe6.5.202217:15-18:45-Tapahtuman tiedot