Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 21:45

YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet, 6 op, oppimistehtävä, Mikkelin kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.10.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.10.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.10.21 - 31.7.22
Laajuus: 6 op
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Sisältö:
 • Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
 • Strateginen henkilöstöjohtaminen
 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Henkilöstöjohtamisen käytännöt
 • Organisaatiokulttuuri ja muutos
 • Johtajuus ja esimiestyö
 • Työelämän suhteet
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
 • kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
 • selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
 • eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
 • arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
 • arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti
Esitiedot:

Suositellut esitiedot

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Hyvä johtajuus on organisaation kriittinen menestystekijä. Etenkin digimurroksessa syvällinen teorian ja käytännön ylittävä ote on keskeisessä asemassa.

Tällä opintojaksolla perehdyt monipuolisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiin teorioihin, käytäntöihin ja tuleviin trendeihin.

Opetustallenteiden ja kurssikirjallisuuden avulla tutustut henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin kuten rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Opit myös strategisen henkilöstöjohtamisen ja organisaatiokulttuurin merkityksestä ihmisten johtamisessa.
 

Oppimistehtävä koostuu esseestä, pelillisestä osuudesta, case-tehtävästä ja henkilöstöstrategian laatimisesta. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Voit palauttaa tehtävän heti sen valmistuttua.

Viimeinen palautuspäivä on 15.2.2022 (tarvittaessa työstettävissä 31.3.2022 saakka).
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.; ISBN: 978-951-37-6358-9

Vuosittain opetusohjelmassa vahvistettu materiaali

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.