Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 21:50

YJOA2180 Työurat ja rekrytointi, 4 op, verkkotentti, Mikkelin kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.9.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.10.21 - 30.9.22
Ilmoittautumisaika: 1.10.21 klo 0:00 - 30.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.10.21 - 30.9.22
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 •  rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
 •  rekrytointiprosessi
 •  rekrytointistrategiat ja -kanavat
 •  työurat
 •  urajohtaminen
 •  työuran ja muun elämän yhdistäminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
 • kuvata rekrytointiprosessi henkilöstön tarpeen määrittelystä perehdytykseen
 • tunnistaa, eritellä ja arvioida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä
 • tarkastella ja arvioida henkilöstön työuria ja niiden johtamista
Esitiedot:

Suositeltavat esitiedot:

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) 

YJOA2170 Henkilöstöjohtaminen (6 op)

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. 
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin 
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.   
Suoritustavat:

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan.

Verkkotentti 2.6.2022 klo 16:30-20:30

Uusintatentin tarkempi aikataulu ilmoitetaan kevätlukukaudella (järjestetään elo-syyskuussa 2022 arki-iltana klo 16:30-20:30)
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi 

Kirjallisuus:

Arthur, D. (2001). The Employee Recruitment and Retention Handbook. New York: AMACOM. Saatavilla e-kirjana.

Kokoelma tieteellisiä artikkeleita (saatavilla Moodlesta ilmoittautumisen jälkeen).

Lisäksi suositeltavana lisämateriaalina verkkoluentojen tallenteet (saatavilla Moodlesta ilmoittautumisen jälkeen).

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.