Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 22:15

YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen, 6 op, oppimistehtävä, Mikkelin kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.1.22 - 31.12.22
Ilmoittautumisaika: 2.1.22 klo 0:00 - 31.12.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.1.22 - 31.12.22
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Sisältö:

Johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta. Lisäksi kehittämisen tehtäväkenttä, roolit ja vaikuttaminen sekä trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit).

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan, vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia, sekä suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä.

Esitiedot:

Suositellut esitiedot:

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
 • YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Jaksolla tuotetaan johdon ja henkilöstön kehittämisen teoriaan pohjautuva soveltava essee. Oppimistehtävässä pääset käsittelemään ja arvioimaan johdon ja henkilöstön kehittämisen menetelmiä sekä soveltamaan kokemuksiasi ja olemassa olevaa osaamistasi jakson kirjallisuuteen. Toteutuksessa on tarjolla kattavasti teoriaan ohjaavaa lisämateriaalia, jotta kirjallisuuteen perehtyminen helpottuu. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

1.–27.4. Orientoiva tehtävä ensimmäistä tapaamista varten

28.4. Orientaatioluento klo 17–19

24.5. Kirjoitustyöpaja (jos osallistujamäärä täyttyy)

12.6. Palautuspäivä, jos haluaa palautteen ennen kesätaukoa.

31.7. Viimeinen palautuspäivä, jakso päättyy.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta  https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Pääteos, josta luvut 2 ja 3:
Karjalainen, M. 2010. Ammattilaisten käsityksiä mentoroinnista työpaikalla. Jyväskylä Studies in education, psychology and social research. 388. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

Artikkelit:

 • Boyatzis, R., Smith, M., Blaize, N. 2006. Developing Sustainable Leaders Through Coaching and Compassion. Academy of Management Learning and Education.Vol.5.No.1, 8-24.
 • Joo, B-K. 2005. Executive Coaching: A Conceptual Framework for an Integrative Review of Practice and Research. Human Resource Development Review 4(4), 462-488.
 • Joo, B.-K. & Sushko, J. S. & McLean, G. N. (2012). Multiple Faces of Coaching: Manager-as-coach, Executive Coaching, and Formal Mentoring. Organization Development Journal. Vol. 30. No. 1.

Sekä opiskelijan vapaasti valittavaksi vähintään kolme seuraavista artikkeleista:

 • Adler, N.J. 2011. Leading Beautifully: The Creative Economy and Beyond. Journal of Management Inquiry. 20(3) 208 –221. 
 • Billett, S. 2004. Workplace participatory practices. Conceptualising workplaces as learning environments. Journal of Workplace Learning. Vol. 16. No 6.
 • Hager, P. 2004. Lifelong learning in the workplace? Challenges and issues. Journal of Workplace Learning 1/2 (16). 22-32.
 • Sunstein, C.R. & Hastie, R. 2014. Making Dumb Groups Smarter. The new science of group decision making. Harvard Business Review. December 2014.
 • Wofford, M. G. & Ellinger, A. D. & Watkins, K. E. 2013. Learning on the fly: exploring the informal learning process of aviation instructors. Journal of Workplace Learning. Vol. 25. No. 2.
 • Warhurst, R.P. & Black, E. 2015. It’s never too late to learn. Journal of Workplace Learning. Vol. 27 No.6, 457-472

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.