Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.7.2022 12:45

KEMP1155 Elinympäristön kemia, 2 op, Verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Kemia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.7.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.22 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.3.22 klo 0:00 - 1.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.22 - 31.7.22
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 16
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 184
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa.
 • Tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena.
 • Tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään.
 • Tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun.
 • Tuntee vihreän kemian perusperiaatteet.
 • Tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita.

Työelämätaidot:

 • Asiantuntijatekstin laatiminen
 • Oman alan tuntemus liittyen kemikaaliturvallisuuteen ja -lainsäädäntöön 
 • Tiedonhankinta ja –arviointi 
 • Ajanhallinta
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 •  Ilmoittautuminen on sitova.
 •  Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 •  Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 •  Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi. 
Suoritustavat:

KEMP1155 Elinympäristön kemia on verkkokurssi, jonka tehtäviä voi suorittaa omaan tahtiin suoritusoikeusajan puitteissa. Kurssin päättymispäivään 31.7.2022 mennessä palautetut tehtävät arvioidaan, ja näistä saadun yhteispistemäärän perusteella annetaan kurssista arvosana.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=17136

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

Elinympäristön kemia

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.