Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.3.2023 19:14

JSBY4110 Johdanto vastuulliseen työelämään, 2 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 15.3.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 15.3.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 215
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä (avoin yo) (AVOVASKEMOD)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä maksuton opintojakso on johdantojakso Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuuteen ja se suoritetaan ensimmäisenä opintojaksona.

Sisältö:

Opintojakso johdattelee vastuullisuusajatteluun työelämässä. Opiskelija perehtyy vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen peruskäsitteisiin sekä tarkastelee ihmistä vastuullisena toimijana työelämässä. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuuden suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa pohjalta. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

 • tunnistaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen keskeiset peruskäsitteet ja lähtökohdat 
 • tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja kiinnostustaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen 
 • arvioida omia osaamistarpeitaan työelämässä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
 • tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita erilaisissa työympäristöissä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
 • tunnistaa työelämän ilmiöiden yhteyksiä globaaleihin haasteisiin sekä ymmärtää näiden monitieteisen luonteen
 • tehdä opintokokonaisuuteen liittyviä valintoja oman osaamisen kehittämisen ja työelämän tarpeiden lähtökohdista  
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
 • Ilmoittautuminen on sitova. 
 • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Tämän oppimistehtävän myötä pääset tutustumaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen käsitteisiin ja niiden merkitykseen työelämän näkökulmasta. Samalla pohdit tulevaisuuden osaamistarpeita ja yleisiä työelämätaitoja omasta sekä oman (tai toivomasi tulevan) alasi näkökulmasta.

Oppimistehtävä avaa monitieteisen opintokokonaisuuden erilaisia näkökulmia vastuullisuusaiheisiin ja auttaa sinua valitsemaan opintoihin sisällytettävät opintojaksot oman osaamisen kehittämisen lähtökohdista. Osana oppimistehtävää laadit myös alustavan opintosuunnitelman opintokokonaisuuden suorittamiseksi. 

Oppimistehtävä muodostuu pienimuotoisista pohdinta- ja kirjoitustehtävistä, joista lopulta muodostuu pohja myös oman osaamisen kehittymisen arvioinnille koko Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuuden aikana. Tehtävänanto ja oppimateriaali löytyvät Moodlesta opintojaksolle ilmoittauduttuasi. 

Tarjoamme oppimistehtävän tekemisen tueksi myös mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen Zoom-ohjausiltaan, joissa voit esittää tehtävänantoihin liittyviä kysymyksiä ja keskustella aiheesta muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjausiltojen ajankohdat löydät Moodlesta ilmoittauduttuasi. 

Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Jos haluat varata aikaa tehtäviesi korjaamiseen annetun palautteen pohjalta, sinun tulee palauttaa tehtävä viimeistään 15.2.2023. Tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on 15.3.2023.

 

Huom! Jo heti tälle johdantojaksolle ilmoittautumisen jälkeen voit halutessasi ilmoittautua samalla valitsemillesi opintokokonaisuuden muille opintojaksoille. Mietithän valintasi tarkkaan myös ajankäytön näkökulmasta. 

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Opetustallenteet sekä opettajan ilmoittamat materiaalit 

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.