Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2023 00:54

VKTA4200 Proseminaari, 9 op, Tutkielma, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.9.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 135.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.9.22 - 31.5.23
Ilmoittautumisaika: 6.8.22 klo 0:00 - 18.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 19.9.22 - 31.5.23
Laajuus: 9.0 op
Ilmoittautuneita: 7
Maksimi osallistujamäärä: 12
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huom! Tämä toteutus on tarkoitettu ainoastaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille!

Tämän opintojakson maksimiosallistujamäärä on 12. 

Sisältö:

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedonhankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
 • hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
 • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
 • toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
 • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
 • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa
Esitiedot:

Tämän jakson esitietoina sinulla tulee olla tehtynä

 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään proseminaarin aikana. Suosittelemme kuitenkin, että olet suorittanut jo ennen proseminaaria ainakin sen tutkimusmenetelmäkurssin, jota tarvitset oman proseminaarityösi tekemisessä.

Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.

Opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Tutkielmajaksolla tehdään pienimuotoinen tieteellinen tutkielma. Työskentely etenee yhdessä ryhmän kanssa. Proseminaarijakso sisältää verkkoseminaareja ja opettajan henkilökohtaista ohjausta. 

Opiskelijat pääsevät Moodleen proseminaarin kurssialueelle jo ennen seminaarin alkua tutustumaan tutkielmajakson sisältöihin ja etenemiseen. Aloitamme työskentelyn Moodlen kurssialueella ennakkotehtävällä ja esittäytymisellä.

 

Verkkoseminaarien ajankohdat ovat: 

Ke 28.9.2022 klo 17-20

Ke 12.10.2022 klo 17-20

Ke 2.11.2022 klo 17-20

Ke 23.11.2022 klo 17-20

Ke 14.12.2022 klo 17-20

Ke 18.1.2023 klo 17-20

 

Huom. Opintojakson aikana tulee suorittaa samoihin aikoihin käynnistyvä LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.