Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 23:35

KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen aineopintokokonaisuuteen. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Sisältö:Kirjallisuusterapian ja terapeuttisen kirjoittamisen historia, menetelmät ja soveltamisalueet. Oma suhde terapeuttiseen kirjoittamiseen, luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• tunnistaa kirjoittamisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen
• esitellä kirjallisuusterapian historiaa ja soveltamisalueita
• tarkastella omia tekstejään terapeuttisesta ja teoreettisesta näkökulmasta ja soveltaa kirjallisuusterapiamenetelmiä luovan työn tukena.
Esitiedot:

Kirjoittamisen perusopinnot

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
  • Bolton, G. (2011). Write yourself: Creative writing and personal development. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.*
  • Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2011. Writing routes. A resource handbook of therapeutic writing. London; Philadelphia. Jessica Kingsley.*
  • Hattula, M. & Svensson, K. (2009). Sanojen sylissä. Helsinki: Maahenki.
  • Ihanus, J. (toim.) 2009: Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen.
  • Ihanus, J. (2019). Transformative words: Writing otherness and identities. Hauppauge, New York: Nova Science Publisher's, Inc.*
  • Malchiodi, C. A. (ed.) 2011. Ilmaisuterapiat (suom. K Kankaansivu). UNIpress.
  • Mazza, N. (ed.) 2003. Poetry therapy: theory and practice. New York: Brunner-Routledge.*

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

(*Saatavilla sähköisesti.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.