Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.9.2023 19:25

KIKA421 Palautetaidot, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Palautteen merkitys kirjoittamisen oppimisessa ja opetuksessa. Kirjoittamisen opinnoissa muodostuneiden palautetaitojen arviointi harjoitusten avulla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa palautteen ja arvioinnin eroja ja yhtäläisyyksiä teorian ja käytännön tasolla
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
 • tunnistaa erilaisia palautteen vastaanottajia
 • pohtia teoreettisesti palautteen antamisen ja vastaanottamisen kysymyksiä
 • antaa taiteellisesti ja oppimisen kannalta perusteltua palautetta.
Esitiedot:

Tämän jakson edeltävinä opintoina suositellaan kirjoittamisen oppiaineen perusopintoja.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Gottelier, L. 2014. Matkalla kohti lukijaa. Palautteen merkitys kirjoitusprosessille. Teoksessa E. Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 125–141.*
 • Helminen, T. (toim) 2012. Uusi syntyy hämärässä: Dramaturgin ja kirjailijan dialogista. Teoksessa Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like, 265–286.*
 • Keltinkangas-Järvinen, L. 2010. Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset piirteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 49–69.*
 • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.*
 • Vandermeulen, C. 2011. Negotiating the personal in creative writing. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters.*
 • Young, J. 2013 Workshops: what they are (and aren’t) and how to make the most of them. Teoksessa S. Norris (ed.), Studying Creative Writing. Newmarket: The Professional and Higher Partnership Ltd., 55–70.*
 • Virtanen, V., Postareff, L. & Hailikari, T. 2015. Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista?
 • Yliopistopedagogiikka 22 (1), 3 - 11*

Lisäksi opettajan antama muu materiaali

*) Saatavilla sähköisesti

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.