Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 16:27

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 101
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Jämsän työväenopisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Reisjärven kristillinen opisto, STEP-koulutus, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa 
 • erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa 
 • oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
 • oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
 • omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
 • hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden 
 • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa 
 • tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.  
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.  
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.  
Suoritustavat:

Oppimistehtävä suoritetaan ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmä valmistelee tehtävän yhdessä ja suorittaa sen ryhmässä työskennellen ja keskustellen.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/    

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu  

 

Kirjallisuus:
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. (2016). Kasvatuspsykologia. (3. uudistettu painos). PS-kustannus. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.). (2017). Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana) TAI Woolfolk, A. (2007 tai uudemmat). Educational Psychology. Allyn & Bacon. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Englanninkielinen tieteellinen artikkeli. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.