Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 15:08

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 88
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Jämsän työväenopisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Reisjärven kristillinen opisto, STEP-koulutus, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
 • erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
 • oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
 • oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
 • omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
 • hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
 • osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
 • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
 • tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä on kirjallinen työ, jonka teet itsenäisesti tai parin kanssa tehtävänannon ja lähdeaineiston pohjalta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Valitaan yksi seuraavista teoksista:

 • Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (toim.). (2017 tai uudemmat). Valloittava varhaiskasvatus - Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Vastapaino. (Saatavilla myös e-kirjana.)

      TAI

 • Lonka, K. (2015 tai uudemmat). Oivaltava oppiminen. Otava.

     TAI

 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2006 tai uudemmat). Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY. tai Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014 tai uudemmat). Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus. (Saatavilla myös e-kirjana.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.