Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 16:32

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op, Verkkotentti tai lähitentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 77
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Jämsän työväenopisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Reisjärven kristillinen opisto, STEP-koulutus, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. 

Sisältö:
 • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
 • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
 • asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
 • ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
 • asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
 • muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 • osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
 • osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan joko verkkotenttinä tai lähitenttinä.

 

Verkkotentti:

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Tentissä vastaat opintojakson kirjallisuuden pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Opintojakson kirjallisuus saa olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

Ilmoittaudut verkkotenttiin omassa oppilaitoksessasi ja tentti järjestetään Moodlessa.

 

Verkkotenttipäivät syyslukukaudella 2022:

11.10.2022 klo 16.30-20.30

29.11.2022 klo 16.30-20.30

 

Verkkotenttipäivät kevätlukukaudella 2023:

10.1.2023 klo 16.30-20.30

14.3.2023 klo 16.30-20.30

18.4.2023 klo 16.30-20.30

9.5.2023 klo 16.30-20.30

6.6.2023 klo 16.30-20.30

 

Lähitentti:

Lähitentin suoritat määrättynä ajankohtana omassa oppilaitoksessasi. Tentissä vastaat opettajan asettamiin kysymyksiin opintojakson kirjallisuudesta omaksumasi tiedon pohjalta.

Ilmoittaudut lähitenttiin omassa oppilaitoksessasi.

 

Lähitenttipäivät syyslukukaudella 2022:

11.10.2022 klo 16.30-20.30

29.11.2022 klo 16.30-20.30

 

Lähitenttipäivät kevätlukukaudella 2023:

10.1.2023 klo 16.30-20.30

14.3.2023 klo 16.30-20.30

18.4.2023 klo 16.30-20.30

9.5.2023 klo 16.30-20.30

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.). (2010). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro. Kirjasta hyödynnetään lukuja:
  • Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”.
  • Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”.
  • Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”.
 • Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.). (2019). Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita. (Saatavilla myös e-kirjana.) Kirjasta hyödynnetään lukuja:
  • Viitala: ”Valmentava esimiestyö – vastuullinen keino itseohjautuvuuden ja luovuuden vahvistamiseen?”
  • Lemmetty & Collin: ”Itseohjautuvuus työssä ja oppimisessa”
  • Lemmetty, Collin, Kaski & Särkkä: ”Työssä oppimista ja osaamisen kehittämistä IT-liiketoiminnassa”
 • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.). (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Jakonen, M. (2017). Vastatieto – Tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2017. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Englanninkielinen tieteellinen artikkeli. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa)

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.