Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 14:54

Musiikkiterapian perusopinnot, 25 op, syksy 2022, Kokkolassa, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.9.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 375.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 8:00 - 11.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 25.0 op
Ilmoittautuneita: 21
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Musiikkiterapia (avoin yo) (AVOMTE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Perusopintoihin otetaan yhteensä 32 opiskelijaa, mistä 30 ilmoittautumisjärjestyksessä ja sen lisäksi 2 opiskelijaa JY:n maksuttoman kiintiön kautta (haku huhtikuussa 2022). Opinnot käynnistetään, mikäli niihin ilmoittautuu vähintään 16 opiskelijaa.

Opetus toteutaan pääosin lähiopetuksena Kokkolassa. Muutama opetuskerta järjestetään reaaliaikaisesti verkon välityksellä.

 

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 11.9.2022 asti. 

Sisältö:

Musiikkiterapian perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

 • Musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • Musiikin ja tunteiden väliset yhteydet sekä musiikin vaikutukset havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
 • Tiedonhaku taustatiedon löytämiseen musiikin terapeuttisesta käytöstä ja musiikkiterapiasta
 • Teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteydet
 • Oppimisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti ja pienimuotoinen tutkielma

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Musiikkiterapiatieto I

Musiikin vaikutukset I

Tutkijan taidot I

 

 

Osaamistavoitteet:

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
 • käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 • raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Opintojen suorittaminen edellyttää lähiopetukseen ja verkkotapaamisiin osallistumista, joten opintoja ei siis ole mahdollista suorittaa etäopintoina. Lähiopetukset järjestetään viikonloppuisin; perjantai-iltaisin ja lauantai-päivisin. Opetusta on noin kuutena viikonloppuna lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy myös reaaliaikaisia tapaamisia verkon välityksellä arki-iltoina. Kurssit/opintojaksot suoritetaan oppimistehtävillä, joiden laatimisessa hyödynnetään sekä opintojakson kirjallisuutta että luentoja.

Opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 1.9.2022. Opintokokonaisuuteen ilmoittauduttuasi ilmoittaudu lukuvuoden 2022-2023 opintojaksoille heti opintojaksojen ilmoittaumisajan alettua syyskuun alussa. Ilmoittauduttuasi opintojaksoille pääset näkemään opintojaksokohtaiset opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit