Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:42

KTTA3510 Työmarkkinat, 5 op, oppimistehtävä, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 31.1.23 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 18:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 31.1.23 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 32
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 18
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Taloustiede (avoin yo) (AVOKTT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle KTTA3510 Työmarkkinat (5 op) -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
Opintoihin valitaan 50 opiskelijaa.

  • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
  • HUOM! Ilmoittauduthan vain, jos aiot suorittaa tämän kurssin. Tarvittaessa peru ilmoittautumisesi, jotta uusi paikka avautuu muille opiskelijoille.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 31.1.2023-31.7.2023​. 

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana. 

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan laajasti työmarkkinoiden toimintaan ja erityispiirteisiin. Työmarkkinoihin perehdytään mm. työmarkkinoiden kysynnän, tarjonnan ja tasapainon sekä kilpailun ja työttömyyden kautta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan palkkaeroja, inhimillistä pääomaa, syrjintää sekä palkkojen muodostusta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä
  • analysoida tekijöitä palkkaerojen ja palkkarakenteen taustalla
  • tulkita ja soveltaa inhimillisen pääoman teorioita
  • selittää, miten työttömyyden eri tyypit (kitka-, kausi-, rakenne- ja suhdannetyöttömyys) eroavat toisistaan
  • tarkastella mahdollisia syrjinnän muotoja työmarkkinoilla
Esitiedot:

KTTP1110 Taloustieteen peruskurssi

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Suoritustavat:

Oletko miettinyt, miksi työttömyyttä esiintyy? Tai miksi palkat saattavat erota samaa työtä tekevin välillä? Työmarkkinat opintojaksolla pääset perehtymään mm. palkkaeroihin, inhimilliseen pääomaan, syrjintään sekä työttömyyteen.

Opintojakso suoritetaan tekemällä oppimistehtävä moodle-oppimisympäristössä. Oppimistehtävä koostuu useasta kysymyksestä, ja pohjautuu kurssikirjaan, tallenteisiin, sekä muuhun moodlessa annettuun kirjalliseen materiaaliin. Voit aikatauluttaa opintosi joustavasti, oppimistehtävän palautuspäivät ja opintojakson suoritusoikeusaika huomioiden.

 

Kaikki opiskeluohjeet löydät moodlesta, jonne pääset kirjautumaan ilmoittautumisen jälkeen. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu .ja moodleen liittyvistä opiskeluohjeista  https://moodle.jyu.fi/ 

Opettajana opintojaksolla toimii Susanne Syrén (susanne.syren@jyu.fi). Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää opintojaksoon liittyen.
 

Tervetuloa opiskelemaan Työmarkkinat opintojaksolle!

Kirjallisuus:

Borjas, G. J. 2019. Labor Economics. 8th edition. New York: McGraw-Hill.; ISBN13: 9781260565522

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760