Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 16:03

VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto

Viestintä ja journalistiikka (avoin yo), Viestintä ja media (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Viestintä ja journalistiikka (avoin yo) (AVOVIJ), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat saavat opintojen aikataulutiedot suoraan omasta oppilaitoksestaan.

Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja journalistiikan peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata ja jäsentää viestintää, vuorovaikutusta, journalistiikkaa ja mediaa. Opintojaksolla perehdytään eri merkkijärjestelmiin ja merkitysten rakentumiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään median ja journalismin toimintalogiikkaan julkisuuden rakentajana.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
  • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muotoutunut
  • ymmärtää median toimintaa
  • hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä tutkimuskohteina ja tuntee ilmiöitä jäsentävät keskeiset käsitteet
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opetus järjestetään erikseen sovittuna ajankohtana:

opetukseen sisältyy perehdyttämisosuus. Opetukseen osallistuminen edellyttää läsnäoloa joko fyysisesti paikan päällä tai verkko-opetuksessa. Opetukseen osallistumisen lisäksi edellytetään oppimistehtävän tekemistä.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella yhden laajan tehtävän. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Oppimistehtävä ohjeistetaan opetuksen alussa.

Pääset heti ilmoittauduttuasi tutustumaan ohjeisiin ja lähdemateriaaliin Moodlessa.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

1. Hall & Knapp 2013 Nonverbal communication (e-kirja)

2. Trenholm 2017 (7. painos tai uudempi) Thinking through communication

3. Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (toim.) 2020 (2. painos tai uudempi) The Handbook of journalism studies, luvut 1-3, sivut 3-54

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]