Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 16:22

VIJP1002 Organisaatioviestintä, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto

Viestintä ja journalistiikka (avoin yo), Viestintä ja media (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Viestintä ja journalistiikka (avoin yo) (AVOVIJ), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat saavat opintojen aikataulutiedot suoraan omasta oppilaitoksestaan.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään organisaatioviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteistyötapoihin ja -rakenteisiin, kuten ryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin, sekä tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän ja journalismin digitalisoituvia työympäristöjä.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee organisaatioviestinnän keskeisimmät käsitteet ja näkökulmat
  • ymmärtää työelämän erilaisia yhteistyötapoja ja yhteistyörakenteita, kuten ryhmiä, tiimejä ja verkostoja
  • arvostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä
  • ymmärtää digitalisoituvia työympäristöjä viestinnän ja journalismin kannalta
Esitiedot:

Jakson edeltävinä opintoina edellytetään VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen opintojakson suorittamista tai VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen opintojakso.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

 

Suoritustavat:

Jakson edeltävinä opintoina edellytetään VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen opintojakson suorittamista tai VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen opintojakso.

- Osallistuminen opetukseen, läsnäolo 80 %

- Oppimistehtävä, joka tehdään ryhmätyönä (4 op) ja

- Itsenäinen ryhmän työskentelyn arviointitehtävä (1 op)

Oppimistehtävä jaetaan ja ohjeistetaan opetuksen alussa. Ryhmiin jako tapahtuu heti ensimmäisen opetuskerran alussa. Tämän jälkeen ryhmä päättää keskenään tehtävän aiheen, annetuista vaihtoehdoista, työn aikataulut ja työnjaon.

Pääset heti ilmoittauduttuasi tutustumaan ohjeisiin ja lähdemateriaaliin Moodlessa.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Kirjallisuus:
  1. Galanes & Adams 2013 Effective group discussion, theory and practice (12. tai uudempi painos)

        sekä toinen seuraavista:

  1. Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication tai
  2. McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]