Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 15:30

VIJP1003 Mediamaiseman murrokset, 5 op, verkkotentti, Mikkelin kesäyliopisto

Viestintä ja journalistiikka (avoin yo), Viestintä ja media (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Viestintä ja journalistiikka (avoin yo) (AVOVIJ), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä eri näkökulmista ja perehdytään mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee mediajärjestelmien sekä mediamaiseman murrokset
  • ymmärtää median digitalisoitumisen merkityksen yhteiskunnassa
  • tuntee verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
  • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia median tuottamiseen ja kuluttamiseen.
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Verkkotentissä vastaat opintojakson kirjallisuuden pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Tenttikirjallisuuteen on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen aivan kuten tavalliseenkin tenttiin valmistautuessa. Opintojakson kirjallisuus ja muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

Verkkotenttipäivät:

Syksy 2022

13.9.2022 klo 16.30-20.30, uusinta ti 25.10.2022 klo 16.30-20.30

15.11.2022 klo 16.30-20.30, uusinta ti 13.12.2022 klo 16.30-20.30

Kevät 2023

ti 24.1.2023 klo 16.30-20.30, uusinta ti 21.2.2023 klo 16.30-20.30

ti 28.3.2022 klo 16.30-20.30, uusinta ti 25.4.2023 klo 16.30-20.30

Kesä 2023

ti 16.5.2022 klo 16.30-20.30, uusinta ti 13.6.2023 klo 16.30-20.30
 

Pääset heti ilmoittauduttuasi tutustumaan ohjeisiin Moodlessa ja valmistautumaan verkkotenttiin.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:

1. Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan (saatavilla e-kirjana)

2. Bruns 2018. Gatewatching and News Curation. Journalism, Social Media, and the Public Sphere.

Saatavana open access e-kirjana:  https://eprints.qut.edu.au/116434/1/Gatewatching%20and%20News%20Curation%20%282018%29.pdf

3. Fuchs 2017 (2. uud. painos) Social Media. A Critical Introduction.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkotentti 13.9.2022 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2022 00:00 - 12.9.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
137ti13.9.202216:30-20:30-Tapahtuman tiedot
243ti25.10.202216:30-20:30-UusintatenttiTapahtuman tiedot
Verkkotentti 15.11.2022 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2022 00:00 - 14.11.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
146ti15.11.202216:30-20:30-Tapahtuman tiedot
250ti13.12.202216:30-20:30-UusintatenttiTapahtuman tiedot
Verkkotentti 24.1.2023 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2022 00:00 - 23.1.2023 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
14ti24.1.202316:30-20:30-Tapahtuman tiedot
28ti21.2.202316:30-20:30-UusintatenttiTapahtuman tiedot
Verkkotentti 28.3.2023 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2022 00:00 - 27.3.2023 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
113ti28.3.202316:30-20:30-Tapahtuman tiedot
217ti25.4.202316:30-20:30-Tapahtuman tiedot
Verkkotentti 16.5.2023 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2022 00:00 - 15.5.2023 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
120ti16.5.202316:30-20:30-Tapahtuman tiedot
224ti13.6.202316:30-20:30-Tapahtuman tiedot