Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:09

YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka, 5 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.2.23 - 2.6.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 18:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 3.2.23 - 2.6.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 27
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 23
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle Työurat ja rekrytointi -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Opintoihin valitaan 50 opiskelijaa.

 • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
 • Ilmoittauduthan vain, jos aiot suorittaa tämän kurssin. Tarvittaessa peru ilmoittautumisesi, jotta uusi paikka avautuu muille opiskelijoille.               

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa: 3.2.2023–2.6.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:

Tiimit ja ryhmät, ja niiden erot. Johtaminen ja johtajuus tiimeissä ja ryhmissä. Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen osana ryhmädynamiikkaa. Motivaatio, yhteistyö ja vuorovaikutus ryhmissä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ryhmädynamiikan merkityksen ryhmä- ja tiimityön organisoinnissa ja toteutuksessa, sekä motivoinnin merkityksen tiimin/ryhmän tavoitteiden saavuttamiselle. Samoin opiskelija ymmärtää tiimin ja ryhmän väliset eroavaisuudet organisoitumisen muotona. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tiimin/ryhmän elinkaaren vaiheet, ja osaa suhteuttaa sovellettavia johtamiskäytänteitä elinkaaren suhteen.

Esitiedot:

Suositellaan YTTP110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet -opintojakson suorittamista esitietoina. Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran (liiketoimintaosaamisen perusopinnot). Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä. 

Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittautuminen on sitova.
Suoritustavat:

Opintojaksolla tarkastellaan tiimityön johtamisen ja ryhmätyödynamiikan teemoja sekä teorian että käytännön näkökulmasta. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää sekä itsenäistä opiskelua että aktiivista ja säännöllistä osallistumista ryhmätyöskentelyyn.

Jos jotain yllättävää ilmaantuu opintojakson aikana (esim. sairastuminen), ilmoita tästä mahdollisimman nopeasti sekä opettajalle että omalle ryhmällesi. Opettaja voi poistaa kurssilta ne opiskelijat, jotka ovat passiivisia, laiminlyövät kurssisuoritukset, eivät osallistu ryhmätyöskentelyyn, tai eivät reagoi ryhmäläisten tai opettajan yhteydenottoihin.

Opintojakson toteutustapa on verkkokurssimainen. Ilmoittautuessasi mukaan sitoudut alla esitettyyn opintojakson aikatauluun. Sen noudattamatta jättäminen johtaa opintojakson suorituksen keskeytymiseen ja opintojaksolta poistamiseen.

Tärkeät päivämäärät:

 • 13.2. klo 17–20 aloitusohjaus ja johdantoluento (vapaaehtoinen, osallistumista suositellaan)
 • 20.2. orientoivan tehtävän palautus, itsenäinen suoritus
 • 27.2. klo 17–20 ja 28.2. klo 17–20 järjestäytyminen ryhmiin ja ensimmäinen tiimipalaveri (osallistuminen oman ryhmän kokoontumiseen pakollinen, mutta ryhmä voi sopia myös muun ajankohdan viikoille 9–10)
 • 27.3. itsenäisen esseen palautus (50 % arvosanasta)
 • 1.5. ryhmäesseen palautus (40 % arvosanasta)
 • 12.5. ryhmäesityksen palautus
 • 15.–17.5. klo 16–20.30 ryhmän esitys online-seminaarissa, kukin ryhmä osallistuu yhteen online-seminaariin ja vertaisarvioi toisen ryhmän esityksen (10 % arvosanasta, vähintään kahden ryhmän jäsenen osallistuttava)
 • 19.5. esityksen vertaisarvioinnin palautus
 • 1.6. ryhmäreflektion ja tiimipalaverimuistioiden palautus, mahdollisten täydennystehtävien palautus

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Kirjallisuus:
 • Burke, R. & Barron, S. 2014. Project management leadership: Building creative teams. 2nd Ed (e-kirja). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Pearce, C. L. & Conger, J. A. 2003. Shared Leadership: Reframing the Hows and Whys of Leadership (e-kirja). London: Sage.
 • opintojakson alkaessa ohjeistettavat tutkimusartikkelit
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760