Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 16:59

RUOP202 Skriv- och textkompetens, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus, Jyväskylän kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.12.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.12.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ruotsin kieli (avoin yo) (AVORUO)
Opetuksen järjestäjät:Jyväskylän kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa Jyväskylän kesäyliopistossa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan ruotsin kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä pohjoismaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin.
 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

RUOP201 Uttal och samtal (5 op)

RUOP202 Skriv- och textkompetens (5 op)

RUOP1203 Språkets struktur och funktion A (5 op)

RUOP1204 Språkets struktur och funktion B (5 op)

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden (5 op)

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan eri tekstityyleihin ja tuotetaan omia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä
  • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä kirjoittamisessa (esim. sanakirjoja, käsikirjoja ja internetiä)
  • hallitsee hyvin peruskieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen
  • osaa referoida toisten kirjoittamia tekstejä, antaa palautetta ja käyttää eri argumentointitapoja ja perusteluja kirjoittaessaan
  • osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti.

Arviointiperusteet:

Osaamistavoitteiden saavuttaminen

Kirjallisuus:
  • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
  • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk.