Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 15:13

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus, Jyväskylän kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.12.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.12.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 13
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ruotsin kieli (avoin yo) (AVORUO)
Opetuksen järjestäjät:Jyväskylän kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa Jyväskylän kesäyliopistossa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan ruotsin kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä pohjoismaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin.
 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

RUOP201 Uttal och samtal (5 op)

RUOP202 Skriv- och textkompetens (5 op)

RUOP1203 Språkets struktur och funktion A (5 op)

RUOP1204 Språkets struktur och funktion B (5 op)

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden (5 op)

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota myös Suomen ruotsinkieliseen yhteisöön.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut pohjoismaiseen kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta
  • on perehtynyt pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön
  • on perehtynyt Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kulttuuriin, instituutioihin, mediaan ja arkeen
  • osaa itse hankkia lisätietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti.

Arviointiperusteet:

Osaamistavoitteiden saavuttaminen

Kirjallisuus:
  • B. Lindroth. (2012). Härlig är Norden: en reporters uppenbarelse.
  • I. Stampe Sletten (toim.). (2004). Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
  • C. Kovero. (2012). På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten. Utgivare: Finlands svenska tankesmedja Magma.