Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:08

JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä, 3 op, verkkokurssi, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 27.1.23 - 28.5.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 18:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 27.1.23 - 28.5.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 5
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 45
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso kuuluu Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintoihin.

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Opintoihin valitaan 50 opiskelijaa.

Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 27.1.2023-28.5.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:
  • Monimuotoisuus (diversiteetti) käsitteenä ja ilmiönä
  • Etnisyys, nationalismi, rasismi, seksismi ja syrjintä
  • Työkaluja monimuotoisessa työyhteisössä työskentelemiseen ja kehittämiseen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja kuvata työelämän monimuotoisuuteen (diversiteettiin) liittyviä käsitteitä ja lähtökohtia
  • arvioida monimuotoisuutta oman työn ja työympäristön lähtökohdista
  • soveltaa oppimaansa oman työyhteisönsä kehittämiseen 

 

Lisätietoja

Opintojakso sisältyy valinnaisena Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen.

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät monimuotoisuuden osalta seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: ensisijaisesti kohdat Eriarvoisuuden vähentäminen ja Sukupuolten tasa-arvo. Toissijaisesti kohdat Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä Yhteistyö ja kumppanuus.  

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
Suoritustavat:

Mikäli kurssin minimiosallistujamäärä täyttyy, saat pääsyn Moodlen työtilaan 20.2.2023, josta löydät ennakkotehtävän ohjeistuksen ja palautuskansion. Ennakkotehtävä tulee palauttaa Moodleen viimeistään 5.3.2023. Ennakkotehtävän tarkoituksena on, että esittelet siinä jonkin omaan työelämän moninaisuuteen liittyvän kokemuksen, havainnon, tapahtuman tai pohdinnan, jota sitten käsittelemme verkkokurssilla.

Verkkokurssin aktiivinen osuus on la 4.3.-la 17.4.2023 ja siihen kuuluu:

- Zoom-verkkotapaamiset/luennot: la 4.3. klo 10.00-14.00 ja la 1.4. klo 12.00-14.00

- Itsenäisiä tehtäviä ja ryhmätehtäviä Moodlessa

Verkkokurssin päättävän lopputehtävän viimeinen palautuspäivä on 30.4.2023.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Kirjallinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.  

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760