Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 06:50

BENA2031 Johdatus eläinten ja kasvien lajintuntemukseen, 4 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus, Alkio-opisto

Bio- ja ympäristötiede (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. 

Sisältö:

Kurssilla perehdytään eliöiden tunnistamisen tarpeeseen, tavoitteisiin ja perusteisiin sekä nimistöön luentojen, verkko-opiskelun ja laboratorioharjoitusten avulla. Opiskellaan tunnistamisessa tarvittavat kasvien sekä selkärangattomien ja selkärankaisten eläinten perusrakennepiirteet. Tutustutaan selkärankaisten eläinten loisiin ja niiden elinkiertoihin. Harjoitellaan käytännön määritystyötä ja tutustutaan perimäaineksen käyttöön eliöiden tunnistamisessa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla eliökunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen.
  • selittää lajikäsitteen sisällön ja siihen liittyvät rajoitteet.
  • tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja.
  • löytää ja tunnistaa yksilöistä niiden tärkeimmät rakennepiirteet ja hyväksikäyttämään näitä piirteitä eliöiden tunnistuksessa.
  • kuvailla perimäaineksen hyväksikäytön mahdollisuudet ja merkityksen eliöiden tunnistamisessa ja luokittelussa.
  • käsitellä eliönäytteitä sekä käyttää mikroskooppia ja määrityskaavoja niiden tunnistamisessa.
Esitiedot:

BENP1001, BENP1002 ja BENP1004.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.  
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol  
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.  
Suoritustavat:

Laboratoriotyöskentely, luennoille osallistuminen, tehtävien tekeminen ja tentti sekä digikasvion kuvaaminen. Arviointi lajintunnistustenttien ja tehtävien perusteella.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu