Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:20

JSBY6130 Orientaatio Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen, 3 op, oppimistehtävä, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 30.9.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 18:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 30.9.23
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle JSBY6130-orientaatiojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa/haku.

Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 6.2.2023-30.9.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:
  • Johtaminen ja johtajuus – trendit ja haasteet sosiaali- ja terveysalalla
  • Osaamistarpeiden ennakointi – tulevaisuuden osaaminen
  • Yleiset työelämätaidot
  • Osaamisen kehittäminen 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida johtamis- ja henkilöstöosaamisen tarpeita omassa/tulevassa työssä ja työympäristössä
  • arvioida omassa/tulevassa työssä ja työympäristössä tarvittavia yleisiä työelämätaitoja
  • tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita yleisesti sekä omassa/tulevassa työympäristössä
  • tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan
  • tehdä opintokokonaisuuteen liittyviä valintoja oman osaamisen kehittämisen lähtökohdista
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
Suoritustavat:

Tämän oppimistehtävän myötä pääset tarkastelemaan sitä, millaisia trendejä ja haasteita johtamiseen sote-alalla kohdistuu, sekä ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja yleisiä työelämätaitoja. Näitä osaamistarpeita pyrit tunnistamaan ja arvioimaan sekä yksilöllisesti että oman/tulevan työn ja työympäristön näkökulmista. Oppimistehtävän tavoitteena on myös helpottaa opintoihin sisällytettävien opintojaksojen valintaa oman osaamisen kehittämisen lähtökohdista.

Oppimistehtävä koostuu kolmesta, toisiaan seuraavasta tehtävänannosta. Löydät Moodlesta tarkemmat ohjeistukset tehtävänannoista sekä niissä tarvittavan oppimateriaalin.

Tarjoamme oppimistehtävän tekemisen tueksi myös vapaaehtoisia Zoom-ohjausiltoja, joissa voit esittää tehtävänantoihin liittyviä kysymyksiä ja keskustella aiheesta muiden opiskelijoiden kanssa. Kyseisten ohjausiltojen ajankohdat löydät Moodlesta.
 

Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Huomioi kuitenkin kesätauko, jolloin tehtäviä ei tarkasteta. Tarkemmat tiedot tehtävien palautusaikataulusta löydät Moodlesta.

Huom! Jo heti orientaatiojaksolle ilmoittautumisen jälkeen voit niin halutessasi ilmoittautua samalla valitsemillesi valinnaisille opintojaksoille (pohdithan kuitenkin tarkkaan, että kuinka monta samanaikaisesti suoritettavaa opintojaksoa on ajankäytöllisesti järkevää). Suosittelemme tällöin, että tekisit kyseisillä opintojaksoilla tarvittavia muistiinpanoja voidaksesi opintokokonaisuuden päättävällä kokoavalla jaksolla (JSBY6140) pohtia osaamisesi kehittymistä omien, sote-alaan liittyvien osaamistarpeidesi näkökulmasta. Tarkemman ohjeistuksen tästä löydät Moodlesta orientaatiojakson Kick off-videotallenteelta.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta  https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Kaikki oppimateriaalit ovat saatavilla Moodlesta elektronisessa muodossa.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.