Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:59

JSBY6140 Kokoava jakso Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen, 2 op, oppimistehtävä, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 30.9.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 18:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 30.9.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 9
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle JSBY6140-kokoavalle jaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa/haku.

  • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
  • Ilmoittauduthan vain, jos aiot suorittaa tämän kurssin. Tarvittaessa peru ilmoittautumisesi, jotta uusi paikka avautuu muille opiskelijoille

Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 6.2.2023–30.9.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Kokoava opintojakso on pakollinen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuutta suorittaville ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

Sisältö:
  • Osaamisen arviointi
  • Yksilöllisten valintojen perusteella muodostunut teoreettinen ja käytännöllinen tieto muodostaa pohjan arviointi- ja reflektointitehtäville 
Osaamistavoitteet:

Kokoavan opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida opintokokonaisuudessa opitun merkitystä sote-alan työssä ja työympäristössä
  • arvioida opintokokonaisuudessa opittua urasuunnitelmien näkökulmasta
  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita Sote-alalla 
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
Suoritustavat:

Oman osaamisen tunnistaminen on keskeinen osa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää. Niinpä tulet tässä oppimistehtävässä pohtineeksi ja sanoittaneeksi Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla –opintokokonaisuuden aikana kerryttämääsi osaamista ja sen merkitystä sote-alan työssä ja työympäristössä. Oppimistehtävä ohjaa sinua myös arvioimaan oppimasi merkitystä omien urasuunnitelmiesi näkökulmasta. Ja koska oppiminen on koko elämän mittaista, pääset samalla myös tunnistamaan niitä sote-alan tulevaisuuden oppimistarpeita, jotka jäivät tämän opintokokonaisuuden puitteissa vielä täyttämättä.
 

Löydät Moodlesta kaiken oppimistehtävän tekemiseen tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin.

Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Huomioi kuitenkin kesätauko, jolloin tehtäviä ei tarkasteta. Tarkemmat tiedot tehtävän palautusaikataulusta löydät Moodlesta.
 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu .ja moodleen liittyvistä opiskeluohjeista  https://moodle.jyu.fi/  

Opettajana opintojaksolla toimii Päivi Patja (paivi.m.patja@jyu.fi). Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää opintojaksoon liittyen. 

Kirjallisuus:

Kaikki oppimateriaalit ovat saatavilla Moodlesta elektronisessa muodossa.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.