Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:56

JSBY4120 Vastuullinen taloustiede, 2 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 31.1.23 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 18:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 31.1.23 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 21
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 29
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä (avoin yo) (AVOVASKEMOD)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle Vastuullinen taloustiede -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Opintoihin valitaan 50 opiskelijaa.

  • Tutustu ennen hakua hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.
  • Ilmoittauduthan vain, jos aiot suorittaa tämän kurssin. Tarvittaessa peru ilmoittautumisesi, jotta uusi paikka avautuu muille opiskelijoille.                      

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 31.1.2023-31.7.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisuuteen donitsitaloustieteen näkökulmasta. Donitsitaloustiede hahmottelee tulevaisuuden näkymän globaalista taloudesta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää oikeudenmukaisessa ja turvallisessa tilassa, planeettamme kantokyvyn rajoissa. Opintojakso kannustaa pohtimaan miten vastuullisuutta voidaan vahvistaa yksilöiden oman toiminnan, vastuullisien toimintaympäristöjen sekä talouden rakenteiden kautta. Vastuullisuutta pohditaan myös suhteessa taloustieteellisiin teemoihin, kuten talouskasvuun, voiton tavoitteluun ja hyödyn maksimointiin. Opintojakso rohkaisee kriittiseen ajatteluun, tukien vastuullisten ja kestävien ratkaisujen löytämistä taloustieteessä, työelämässä sekä yksilöiden henkilökohtaisilla elämän osa-alueilla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää millaiset rajat planeetan kantokyky asettaa toiminnalle
  • Hahmottaa erilaisia käyttäytymistämme ohjaavia tekijöitä, ja ymmärtää niiden merkityksen osana vastuullisuutta
  • Osaa tulkita yhteiskunnallista keskustelua ja taloudellista analyysiä vastuullisuuden näkökulmasta
  • Pystyy arvioimaan omia, työelämän sekä talouden päämääriä kestävyys ja vastuullisuus huomioiden
  • Osaa arvioida taloustieteellisiä teemoja vastuullisuuden ja donitsitaloustieteen kautta
Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
Suoritustavat:

Oletko pohtinut, miten planeetan kantokyvyn rajat voidaan huomioida taloustieteessä, työelämässä tai omissa valinnoissasi? Haluaisitko tietää enemmän käyttäytymistämme ohjaavista tekijöistä ja niiden merkityksestä osana vastuullisuutta? Ehkä toivot ymmärtäväsi paremmin vastuullisuuden roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja taloudellisessa analyysissä? Näihin teemoihin pääset syventymään vastuullinen taloustiede opintojaksolla.

Oppimateriaali pohjautuu kurssikirjaan, tallenteisiin ja muuhun moodle-alustalla annettuun materiaaliin. Tallenteilla esiintyy vierailijoita, jotka kertovat ajatuksiaan ja kokemuksiaan vastuullisuudesta työelämään ja taloustieteeseen liittyen, eri näkökulmista.

Opintojakso suoritetaan tekemällä oppimistehtävä itsenäisesti moodle-oppimisympäristössä. Oppimistehtävä koostuu useasta pienestä tehtävästä. Voit aikatauluttaa opintosi joustavasti, oppimistehtävän palautuspäivät ja suoritusoikeusaika huomioiden.

 

Kaikki opiskeluohjeet löydät moodlesta, jonne pääset kirjautumaan ilmoittautumisen jälkeen. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu ja moodleen liittyvistä opiskeluohjeista  https://moodle.jyu.fi/ 

Opettajina opintojaksolla toimivat Susanne Syrén (susanne.syren@jyu.fi) ja Arttu Karila (joareeka@jyu.fi). Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää opintojaksoon liittyen.
 

Tervetuloa opiskelemaan vastuullista taloustiedettä!

Kirjallisuus:

Raworth, K. & Pietiläinen, J. (2018). Donitsitaloustiede: Seitsemän tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. Terra Cognita.

Muu kurssin aikana annettu materiaali

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760