Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:50

JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä, 2 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.2.23 - 31.5.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 9:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.2.23 - 31.5.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 4
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 46
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä (avoin yo) (AVOVASKEMOD)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
Opintoihin valitaan 50 opiskelijaa.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa: 1.2.2023-31.5.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:

Opintojaksolla sovelletaan Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa opittua työelämän tilanteisiin. Opiskelija arvioi vastuullisuusosaamisensa kehittymistä ja tarkastelee kestävän kehityksen teemoja eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson arviointi- ja pohdintatehtäville.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ymmärtää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen työelämässä
  • soveltaa eri opintojaksoilla oppimiaan sisältöjä käytännössä
  • arvioida opintokokonaisuudessa opittujen sisältöjen merkitystä työelämässä
  • arvioida opintokokonaisuudessa opittua oman työnsä/uransa näkökulmasta/omaa kiinnostusta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen parissa työskentelyyn
  • pohtia oman osaamisensa kehittymistä
  • tunnistaa vastuullisuuteen liittyviä oppimistarpeita tulevaisuuden työelämässä
Esitiedot:

Opintojakso on pakollinen Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuutta suorittaville, ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
Kirjallisuus:

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali, kuten jakson teemoja koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.