Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.9.2023 23:34

YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma, 10 op, kevät 2023, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.1.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 150.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 17.1.23 - 31.12.23
Ilmoittautumisaika: 1.9.22 klo 0:00 - 9.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 17.1.23 - 31.12.23
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle, jos sinulla on opintosuoritus vähintään kolmesta markkinoinnin / johtamisen aineopintoihin sisältyvästä opintojaksosta.

Aineopintojen seminaarityöskentely alkaa tammikuussa 2023. Opintojakso YMAA1920 toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu riittävästi 9.1.2023 mennessä. 

Muistathan ilmoittautua myös jaksoille JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op).

Sisältö:

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
  • hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
  • käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
  • raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
  • kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti
Esitiedot:

Markkinoinnin aineopintoja vähintään 3 opintojaksoa sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä.

Lisäksi suositellaan viestintä- ja kieliopintojen Tutkimusviestinnän verkkokurssin (3 op) tai Kielenhuollon kurssin (3 op) suorittamista ennen seminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
  • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Aineopintojen seminaarityöskentelyyn osallistuvat opiskelijat suorittavat JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät seminaarin yhteydessä. JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät -opintojaksot eivät sisälly aineopintojen opintomaksuun. Seminaarityöskentely toteutetaan verkko-opetuksena.

Seminaarityöskentely alkaa johdantoluennolla tammikuussa. Loput seminaaritapaamiset sovitaan yhdessä ryhmän kanssa seminaarin aloituksen yhteydessä.

Arviointi erillisten Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.

Arviointiasteikko on 0-5.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Kirjallisuus:

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.