Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.6.2023 23:28

BENY3030 Luonto uhan alla 1: Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus, 1 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 15.6.23
Ilmoittautumisaika: 6.2.23 klo 0:00 - 31.5.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 15.6.23
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 448
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Tällä kurssilla pureudutaan lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiseen ja syihin uhanalaisuuden taustalla. Käymme läpi uhanalaisuuteen liittyviä ekologisia tosiasioita sekä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Uhanalaisuutta arvioidaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti lajien ja luontotyyppien osalta ja tutustumme näihin menetelmiin yleisellä tasolla pitäen mielessä, että uhanalaisuustieto on tärkeä luonnonsuojelun työkalu.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Osaa selittää, mitä uhanalaisuudella tarkoitetaan sekä lajien että luontotyyppien kohdalla
  • Osaa kuvata uhanalaisuuden arvioinnin periaatteet ja eri uhanalaisuuskategorioiden merkityksen
  • Osaa pääpiirteissään kuvata uhanalaisuuden syitä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja antaa näistä tarkempia esimerkkejä

Pystyy keskustelemaan laajemmista uhanalaisuuteen liittyvistä ekologisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin. https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista.
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Verkkokurssi arvioidaan hyväksytyksi, kun opiskelija on suorittanut pakolliset kurssiaktiviteetit.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Kaikki oppimateriaali löytyy Moodlen kurssialueelta.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
029 441 8080