Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:18

JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen, 3 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 31.5.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 9:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 31.5.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 22
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 28
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä (avoin yo) (AVOVASKEMOD)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
Opintoihin valitaan 50 opiskelijaa.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa: 6.2.2023-31.5.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:

Vastuullisen sijoittamisen keskeiset käsitteet, periaatteet ja menetelmät, instituutiosijoittajien vastuullisen sijoittamisen käytänteet, EU-taksonomia ja EU:n kestävän rahoituksen strategia, sidosryhmien merkitys vastuullisessa sijoittamisessa, vastuullisen sijoittamisen tuottovaikutus.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • vastuullisen sijoittamisen keskeiset käsitteet, periaatteet ja menetelmät
  • ymmärtää kestävän rahoituksen roolin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä
  • arvioida eri sidosryhmien odotuksia yritysten vastuullisuudesta
  • hahmottaa vastuullisuuden yhteyden sijoitusten tuottoihin
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080 (ma-pe klo 12-15)

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.