Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:45

YJOA2160 Työn ja perheen suhde, 4 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.2.23 - 8.8.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 9:00 - 20.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 7.2.23 - 8.8.23
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 49
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op) -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
Opintoihin valitaan 50
 opiskelijaa.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa: 7.2.2023-8.8.2023.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta yhden suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:
 • työn ja perheen suhteen tarkastelunäkökulmat
 • työn ja perheen suhde yksilön kannalta
 • työn ja perheen suhde organisaatiossa ja johtamisessa
 • työn ja perheen suhde yhteiskunnallisena ilmiönä
 • työ-perhesuhde ja tasa-arvo
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata työn ja perheen suhdetta tarkastelevat teoreettiset näkökulmat ja vertailla niitä
 • kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaa päätöksentekoa yksilön näkökulmasta eri elämänvaiheissa
 • kuvata, eritellä ja vertailla työn ja perheen yhteensovittamisen lähtökohtia, poliitikoita ja käytäntöjä organisaatiossa
 • kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja tuloksia organisaatiossa
 • kuvata työ-perhesuhdetta johtamisen kannalta ja arvioida työ-perhesuhteen johtamisen vaikutuksia
 • selittää työ-perhesuhteen sukupuolistunutta luonnetta ja arvioida suhdetta tasa-arvon kannalta
 • kuvata ja arvioida työ-perhesuhteen yhteensovittamisen merkitystä yhteiskunnallisesti
Esitiedot:

Suositellut esitiedot

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)

YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)

Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittautuminen on sitova.
Suoritustavat:

Mitkä ovat työn ja perheen yhteensovittamisen hyödyt ja haasteet? Kuinka sitä voisi edistää työelämässä? Työn ja perheen suhde -opintojaksolta saat tuoretta tutkimustietoa sekä ideoita organisaation perheystävällisyyden kehittämiseksi. Opintojaksolla aihetta tarkastellaan muun muassa yksilön, yhteiskunnan, organisaation ja johtamisen näkökulmista.

Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana. Kurssi edellyttää sinulta aktiivista ja säännöllistä osallistumista erilaisin tehtävin, materiaalein ja keskusteluin.

Huomaathan, että opintojaksolle ilmoittautuessasi sitoudut noudattamaan opinnot annetussa aikataulussa. Opettaja voi poistaa verkkokurssilta ne opiskelijat, jotka ovat passiivisia, laiminlyövät kurssisuoritukset, eivät osallistu työskentelyyn tai eivät reagoi opettajan yhteydenottoihin. Ilmoitettuun aikatauluun on mahdollista saada joustoa vain terveydellisin perustein.

Opintojakson suoritus on kolmeosainen

 1. Orientoiva tehtävä (itsenäinen)
 2. Verkkolukupiirit (ryhmissä)
 3. Essee (itsenäinen)

Ryhmä sopii verkkotapaamiset itsenäisesti annetuissa aikarajoissa. Verkkolukupiiritapaamiset ajoittuvat välille

25.3.-6.5.2023

Itsenäisen esseen palautuspäivä on

2.6.2023

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Kirjallisuus:
 • Kangas Emilia, Lämsä Anna-Maija & Heikkinen Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit. Työelämän Tutkimus 14(3), 257-275.
 • Greenhouse Jeffrey & Powell Gary 2017. Making Work and Family Work: From hard choices to smart choices. Routledge.
 • Toppinen-Tanner Salla, Bergbom Barbara, Friman Riikka, Ropponen Annika, Toivanen Minna, Uusitalo Hanna, Wallin Marjo & Vanhala Anna 2016. Työ @ elämä. Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Helsinki: Työterveyslaitos.
 • Lisäksi verkkokurssilla määritelty lisämateriaali.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080 

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.