Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
14.4.2024 16:55

EKIA2001 Grammar in Use, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus, Jyväskylän kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.1.23 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.23 - 31.7.24
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 13
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Englannin kieli (avoin yo) (AVOEKI)
Opetuksen järjestäjät:Jyväskylän kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa Jyväskylän kesäyliopistossa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Opinnoista ei voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.
 

Aineopinnot (35 op)

EKIA1010 Academic Literacy

EKIA5100 Researching World English

EKIA2001 Grammar in Use

EKIA1021 Communication Skills for Teachers

EKIA3010 Teaching English Today

EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op)

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (5 op)

Sisältö:

Englannin kielen aineopinnoissa opiskelija syventää teoreettista ja menetelmällistä osaamistaan kielen käytöstä ja rakenteista, kartuttaa suullista ja kirjallista viestintäosaamistaan sekä tutustuu erityisalansa keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, menetelmiin ja käytänteisiin.

Osaamistavoitteet:

Englannin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä täsmällisesti ja sujuvasti, työskennellä ryhmässä ja esiintyä työelämän viestintätilanteissa
  • tuntee akateemisen kirjoittamisen konventiot, osaa etsiä, analysoida ja soveltaa tietoa sekä argumentoida kirjallisesti
  • osaa analysoida kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä
  • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimusmenetelmiä
  • tuntee työelämän kielenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita; osaa soveltaa tutkimustietoa näiden käsittelyyn
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Attendance 80%