Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:07

JSBY7030 Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen, 5 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.23 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.2.23 - 30.6.23
Ilmoittautumisaika: 5.1.23 klo 9:00 - 30.4.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.2.23 - 30.6.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 30
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Digimarkkinoinnin opintokokonaisuus (avoin yo) (DIMAAVOINJYU)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan maksuttomalle JSBY7030 Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen (5 op) -opintojaksolle. Opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
Opintoihin valitaan 30 opiskelijaa.

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa: 1.2.2023-30.6.2023.

HUOM! Opintojakso starttaa ensimmäisellä luennolla 11.4.2023, jolloin opiskelijat saavat ohjeet opintojakson suorittamiseen. Moodle-työtila avautuu huhtikuussa ennen luentoja. Luentoja voi seurata Zoom-yhteydellä ja ne tallennetaan. Luentotallenteet tulevat Moodleen katsottaviksi luentoja seuraavana päivänä. 

 

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, valitsevat avoimen yliopiston opinto-oppaasta tämän suoritustavan ja ilmoittautuvat sille maksuttoman opinto-oikeuden alettua. Jakso tulee suorittaa valitulla suoritustavalla myönnetyn opinto-oikeuden aikana.

Sisältö:

Digitaalinen markkinointi kehittyy vauhdilla, samalla myös markkinointia säätelevä lainsäädäntö. Toimialasta riippuen yritysten markkinointia koskevat yleinen markkinointilainsäädäntö, kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimissa sekä erilaiset alakohtaiset säännökset ja määräykset. Kuluttajamarkkinoinnissa sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- ja tekstiviestimainokset, edellyttää ennakkosuostumusta, kun taas B2B-puolella näin ei välttämättä ole. Lisäksi immateriaalioikeudet voivat rajoittaa kenen kuvia tai teoksia markkinointisisällöissä voidaan käyttää. Tekijänoikeudet digiympäristössä voivat aiheuttaa yritykselle haasteita. Uusien digitaalisten teknologioiden myötä markkinointitaktiikat monipuolistuvat, mikä haastaa lainsäädäntöä. Erityisen ajankohtainen kysymys markkinointiviestinnässä on asiakkailta kerättävä data ja siihen liittyvä yksityisyydensuoja. Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen -opintojakson tavoite onkin johdattaa opiskelijat markkinoinnin lainsäädäntöön, keskeisiin juridisiin peruskäsitteisiin, antaa avaimet tiedon soveltamiseen ja itsenäiseen tiedonhakuun arjen digimarkkinointityössä.   

Osaamistavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:   

  • Tuntee kuluttajasuojalain ja lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa erityisesti digitaaliseen markkinointiviestintään liittyvien kysymysten osalta  
  • Tuntee ja ymmärtää (digi)markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä ja peruskäsitteistöä  
  • Osaa opintojakson jälkeen itsenäisesti hakea lisätietoa viestinnän ja markkinoinnin lainsäädännöstä  
  • Ymmärtää EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä henkilötietojen suojaan liittyvät velvollisuudet ja osaa huomioida ne käytännössä  
  • Tietää immateriaalioikeuden ja erityisesti tekijöidenoikeuteen ja tavaramerkkioikeuteen liittyvät perusasiat ja osaa huomioida ne käytännössä  
  • Hahmottaa yksityisyydensuojaan, datan käyttöön ja vastuullisuuteen liittyvät eettiset kysymykset ja osaa toimia vastuullisesti näiden osalta työtehtävissään  
Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
Suoritustavat:

Suurin osa nykypäivän markkinoinnista on jollakin tavalla digitaalista jo itsessään tai ainakin integroitua digitaalisiin markkinointikeinoihin. Tällä opintojaksolla tutustut monipuolisen lähdemateriaalin ja käytännönläheisten tehtävien avulla digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiin strategioihin, taktiikkoihin ja työkaluihin. Opintojakso on suunnattu kaikille, jotka haluavat kokonaisvaltaisen ymmärryksen digitaalisesta markkinoinnista liiketoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna.

Oppimistehtävässä tutustut omatoimisesti lähdeaineistoon ja suoritat itsenäisesti tehtävänannon mukaisesti erilaisia digitaaliseen markkinointiin liittyviä tehtäviä. Löydät tehtävänantoja koskevat tarkemmat ohjeistukset Moodlesta.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Koivumäki, Elina. 2022. Markkinointijurdiikka; ISBN 9789522468536; 2. painos. 

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080