Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:01

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 op, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.24
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 16
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta ilmoittaudutaan JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin aikuiskasvatustieteen perusopintoihin. Ilmoittautumisaika: 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00​.

HUOM! Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023 - 31.7.2024​.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua.

Sisältö:
 • Aikuisen elämänkulku
 • Aikuisen kehitys, ajattelu ja oppiminen yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • Aikuinen oppija muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä
 • Aikuiskasvatustiede tutkimuksena
 • Asiantuntijuus ja ammatillinen toimijuus työssä
 • Aikuiskasvatustieteen teemat suhteessa käytäntöön ja kehittämiseen pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen muodossa

Tarkemmat tiedot opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista löytyvät opinto-oppaasta.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa aikuiskasvatustieteeseen kytkeytyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
 • osaa jäsentää aikuiskasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
 • pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla
Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Kun opinto-oikeutesi on voimassa, ilmoittaudu myös perusopintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille. Löydät opintojaksot opinto-oppaasta.
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi

029 441 8080

Avainsanat:

aikuiskasvatustiede, aikuiskasvatus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit